Πρόστιμα φωτιά και αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση για γιατρούς που δεν ακολουθούν τα πρωτόκολλα! Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Πρόστιμα φωτιά αλλά ακόμη και αποκλεισμό από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Ειδικότερα στο άρθρο που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα χρηματικά πρόστιμα που θα επιβάλλονται και μπορούν να φθάσουν ακόμη και σε αποκλεισμό από το σύστημα συνταγογράφησης ανεξάρτητα εάν ένας γιατρός είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ ή όχι.

Σύντομα μάλιστα αναμένεται να ξεκινήσουν και αυστηροί έλεγχοι καθώς κάθε μήνα προστίθενται για νέα πρωτόκολλα συνταγογράφησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Τα νέα όρια που δε θα πρέπει να ξεπερνιούνται θα ελέγχονται κάθε μήνα δειγματοληπτικά με βάση τον αριθμό των συνταγών που εκδίδουν οι γιατροί, τον αριθμό συγκεκριμένων σκευασμάτων αλλά μεταξύ άλλων και αν προέρχονται από την ίδια φαρμακευτική εταιρεία.

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τη συνταγογράφηση

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 93 του πολυνομοσχεδίου:

Με απόφαση του υπουργού υγείας καθορίζεται μέγιστο όριο παράκαμψης των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης σε μηνιαία βάση. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που προβλέπονται σε ποσοστό άνω του 10%, ο γιατρός καλείται από τη διεύθυνση φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ να δικαιολογήσει τη συνταγογράφηση του δίνοντας έγγραφες εξηγήσεις.

Η εξήγηση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου από τον ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης της υπέρβασης, ο ΕΟΠΥΥ επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ως εξής:

1. Σε ποσοστό απόκλισης από 10.01% έως 20% επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης εντός του ανώτερου εύρος ποσοστών τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο κάθε φορά με συντελεστή ίσο με τον αύξοντα αριθμό της επανάληψης στις παραβάσεις.

Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης εντός του ανώτερου εύρος ποσοστών επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφερόμενο χρηματικό πρόστιμο και προσωρινός αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από 2 μήνες μέχρι 6 μήνες.

2.Σε ποσοστό απόκλισης από 20.01% έως 30% επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης εντός του ανώτερου εύρος ποσοστών, τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3000 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο κάθε φορά με συντελεστή ίσο με τον αύξοντα αριθμό της επανάληψης της παράβασης.

Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης εντός του ανώτερου εύρος ποσοστών, επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφερόμενο χρηματικό πρόστιμο και προσωρινός αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από 6 μήνες μέχρι 12 μήνες.

3.Σε ποσοστό απόκλισης πάνω από 30.01% επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης πάνω από το ανωτέρω ποσοστό, τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο κάθε φορά με συντελεστή ίσο με τον αύξοντα αριθμό της επανάληψης της παράβασης.

Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης πάνω από το ανωτέρω ποσοστό, επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφερόμενο χρηματικό πρόστιμο και ως προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, οριστική καταγγελία της σύμβασης και οριστικός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ή ως προς τους μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς οριστικός αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Σημειώνεται στο πολυνομοσχέδιο ότι για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ιατρικού κόσμου, οι γιατροί ταξινομούνται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και την περιοχή που συνταγογραφούν.

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr/