Πως θα εκπαιδεύονται στον Διαβήτη οι Παθολόγοι και οι Παιδίατροι! Όλη η απόφαση

Το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά μεταξύ άλλων και τα Κέντρα που θα χορηγούν την εξειδίκευση στο Διαβήτη, γνωστοποίησε το υπουργείο Υγείας με υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Παύλος Πολάκης.

Εκτός των άλλων οι γιατροί που θα λάβουν την εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη θα αποκτούν ειδικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης το οποίο θα χορηγείται στον γιατρό από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) ενώ πλέον με την υπουργική απόφαση καθορίζονται και ποια είναι τα αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για την χορήγηση της εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Ποιοι μπορούν να λάβουν την εξειδίκευση

Με βάση την υπουργική απόφαση οι γιατροί που μπορούν να λάβουν την εξειδίκευση είναι οι ειδικευμένοι Παθολόγοι ή Παιδίατροι οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και τη βελτίωση της πρόγνωσης και θεραπείας του.

Πάντως με παλαιότερη υπουργική απόφαση (Νοέμβριος 2018) αποκλείονται από τη θεραπεία του Διαβήτη όσοι Παθολόγοι και Παιδίατροι δεν έχουν λάβει την εξειδίκευση για το Διαβήτη, ενώ μόνο οι ενδοκρινολόγοι θα μπορούν να εξετάζουν διαβητικούς δεδομένου ότι μετονομάσθηκε η ειδικότητα της ενδοκρινολογίας σε «Ενδοκρινολογία – Διαβήτης – Μεταβολισμός».

Χρόνος εκπαίδευσης στον Διαβήτη για Παθολόγους-Παιδιάτρους

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπουργική απόφαση:

1. Ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη είναι δύο (2) έτη.

2. Δικαίωμα εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν οι ειδικευμένοι γιατροί, κάτοχοι τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας ή Παιδιατρικής.

3. Η εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη λαμβάνει χώρα στα πιστοποιημένα Διαβητολογικά Κέντρα.

4. Μέρος της εκπαίδευσης (που σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνά τους έξι (6) μήνες) μπορεί να γίνεται με σύμφωνη γνώμη του Διαβητολογικού Κέντρου σε άλλα πιστοποιημένα Διαβητολογικά Κέντρα ή Ιατρεία.

5. Κατά το χρόνο της εξειδίκευσης καθίσταται υποχρεωτική θεωρητική εκπαίδευση 400 ωρών (τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως για δύο (2) χρόνια), υπό τη
μορφή οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ειδικών
σεμιναρίων/ημερίδων/συνεδρίων

6. Στο διάστημα αυτό θα τηρείται βιβλιάριο εκπαίδευσης (logbook), στο οποίο θα
καταγράφονται αναλυτικά οι θεωρητικές γνώσεις, οι ιατρικές πράξεις του εξειδικευόμενου, καθώς και οι δεξιότητές του και θα διεξάγεται περιοδική αξιολόγησή του.

Διαβάστε παρακάτω πατώντας ΚΛΙΚ στο σύνδεσμο, ποια Κέντρα Εκπαίδευσης έχουν αναγνωρισθεί

HealthReport.gr-Diavitis

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr