Πως θα λάβετε την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής! Νέες διευκρινήσεις από το υπ.Υγείας

Διευκρινήσεις σχετικά με το ποιοι και πως μπορούν να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής δίνει το υπουργείο Υγείας.

Άλλωστε μαζί με την εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, θεσμοθετούνται δύο νέοι τομείς που μέχρι σήμερα δεν είχαν καθιερωθεί νομικά στη χώρα μας, με αποτέλεσμα είτε οι γιατροί να λαμβάνουν σχετικές πιστοποιήσεις από το εξωτερικό, είτε να ασκούν την ειδίκευση χωρίς τις απαραίτητες περγαμηνές και μόνο με την εμπειρία.

Πάντως μαζί με τις εξειδικεύσεις για τον σακχαρώδη διαβήτη και της επείγουσας ιατρικής, αλλαγές θεσμοθετήθηκαν και για άλλους πέντε τομείς.

Ποιοι μπορούν να ειδικευτούν στην επείγουσα ιατρική

Σε ότι αφορά πάντως στη νέα εξειδίκευση αυτής της επείγουσας ιατρικής, όπως διευκρινίζει με νέα εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας, δικαίωμα να την ακολουθήσουν έχουν όσοι γιατροί έχουν τις εξής ειδικότητες:
Παθολογία, Χειρουργική, Αναισθησιολογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία-Φυματιολογία, Ορθοπεδική, Παιδιατρική και Γενική Ιατρική. Είναι αυτοί που μπορούν να υποβάλουν αίτηση, εφόσον διαθέτουν τα παρακάτω:

α. τίτλο μιας από τις ανωτέρω ειδικότητες,

β. έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνεχή έτη προϋπηρεσίας με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε ΤΕΠ Νομαρχιακού, Περιφερειακού, ή τριτοβάθμιου Νοσοκομείου, ή κατέχουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) και
έχουν συμπληρώσει επτά (7) συνεχή έτη προϋπηρεσίας στο ΕΚΑΒ με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Τι έγγραφα απαιτούνται

Όλα τα σχετικά πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την εμπειρία μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εντός ενός έτους, δηλαδή μέχρι και τις 13-9-2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, για τη Διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας.
Ο τίτλος της εξειδίκευσης θα αποκτηθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.

Να σημειωθεί ότι ο χρόνος άσκησης στο εξωτερικό αναγνωρίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. και με την ίδια διαδικασία αναγνωρίζονται και οι τίτλοι των εξειδικεύσεων που έχουν αποκτηθεί επίσης εκτός Ελλάδος.

Όσον αφορά στην αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Επεμβατικής Ακτινολογίας (EBIR) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αντιστοίχιση της εκπαίδευσης της αλλοδαπής με την ημεδαπή.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται έκδοση υπουργικών αποφάσεων σχετικών με την τοποθέτηση των ιατρών για άσκηση στην Εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής και του Σακχαρώδη Διαβήτη σε αναγνωρισμένα Νοσοκομεία ως κατάλληλα για την χορήγηση αυτών των εξειδικεύσεων.

Πηγη:http://www.healthreport.gr