Πως θα λάβουν οι γιατροί εξειδίκευση στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών και στην Εργαστηριακή Γενετική! Σε ΦΕΚ το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Δύο νέες εξειδικεύσεις θα μπορούν να λάβουν πλέον οι γιατροί, αφού εκδόθηκε σε ΦΕΚ όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εξειδίκευση στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών αλλά και στην Εργαστηριακή Γενετική.

Πρόσφατα άλλωστε το υπουργείο Υγείας με απόφασή του έδωσε το πράσινο φως για τη λήψη επτά νέων εξειδικεύσεων.
Πλέον και επισήμως οι γιατροί μπορούν να εκπαιδευτούν τόσο στην Εντατική Νοσηλεία των Νεογνών όσο και στην εργαστηριακή γενετική.

Εντατική Νοσηλεία Νεογνών

Ειδικότερα όπως επισήμως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ο χρόνος εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών είναι δύο (2) χρόνια πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης μετά τη λήψη της ειδικότητας στην Παιδιατρική.
Η εξειδίκευση πρέπει να λαμβάνεται σε Περιγεννητικό εκπαιδευτικό κέντρο ή σε Τριτοβάθμια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών Παιδιατρικού Νοσοκομείου.

Ο χρόνος εκπαίδευσης στις Τριτοβάθμιες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Νεογνών Παιδιατρικών Νοσοκομείων στην εξειδίκευση της Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και σε Μαιευτήριο Περιγεννητικού εκπαιδευτικού κέντρου έξι (6) μήνες.

Προϋπόθεση για την απόκτηση της εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών για τους Παιδίατρους που άρχισαν ειδικότητα μετά τις 20 Σεπτεμβρίου 2018 είναι
να έχουν πραγματοποιήσει έξι (6) μήνες άσκησης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών κατά το χρονικό διάστημα της εκ περιτροπής εκπαίδευσης (rotation) σε διάφορα
γνωστικά αντικείμενα κατά την ειδίκευση τους στην Παιδιατρική επιπρόσθετα των υποχρεωτικών έξι (6) μηνών κατά την άσκηση τους στην ειδικότητα της Παιδιατρικής.

Εκπαιδευτικά κέντρα

Ταυτόχρονα με την υπουργική απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ορίζονται και τα εκπαιδευτικά κέντρα.
Συγκεκριμένα αυτά ορίζονται από την δυνατότητα τους να παρέχουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εποπτεία και από τη διαθεσιμότητα τους σε εκπαιδευτές. Η διαπίστευση κάθε εκπαιδευτικού κέντρου από την πολιτεία θα ανανεώνεται κάθε τρία (3)χρόνια, για να διασφαλίζεται και η ποιοτική παροχή υπηρεσιών.

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορεί να δημιουργηθεί με την συμβολή κέντρων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ένα εξειδικευμένο
άτομο πρέπει να ορίζεται ως διευθυντής προγράμματος εκπαίδευσης και να έχει τη γενική ευθύνη για το προσφερόμενο πρόγραμμα.

Κάθε τμήμα που εκπαιδεύει στην εντατική νοσηλεία νεογνών θα πρέπει να έχει συντάξει γραπτά διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα για το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, τα πρωτόκολλα αυτά πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά μέσω συζήτησης και ελέγχου.

Απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης

Η πιστοποίηση των ιατρών πραγματοποιείται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται τέσσερις φορές τον χρόνο κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάϊο,
Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο, με έδρα την Αθήνα για τους εκπαιδευθέντες στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, νήσων Β, Β.Α Αιγαίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης και στην Θεσσαλονίκη για τους εκπαιδευθέντες στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κέρκυρας, Λευκάδας.

Ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής

Στην ειδικότητα της Εργαστηριακής Γενετικής δύνανται να ασκηθούν οι έχοντες πτυχίο Βιολογίας Α.Ε.Ι, τμήματος Βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πτυχίο Ιατρικής Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Πατήστε παρακάτω στον σύνδεσμο για να δείτε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

HealthReport.gr-Εξειδικεύσεις

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr/