Πως θα λειτουργήσουν οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης

Για τα άτομα με αναπηρία

Κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γεώργιος Χουλιαράκης, καθορίζει το οργανωτικό πλαίσιο για την ίδρυση και τη λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, ηλικίας άνω των 18 ετών. Όπως διευκρινίζεται στην εν λόγω ΚΥΑ, με την έννοια «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» ορίζεται το σύνολο των χώρων που διατίθενται για τη μόνιμη διαβίωση-κατοικία των ατόμων με αναπηρία με οργανωμένη υποστήριξη από το φορέα, έτσι ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες κατάλληλες για ύπνο, σωματική υγιεινή, καθαριότητα και αξιοπρεπή καθημερινή διαβίωση. Η υποστηριζόμενη διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με αναπηρία, μέσω αφενός μεν της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του αφετέρου δε της διατήρησης και ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προκειμένου να ζει με ασφάλεια, όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο τη κοινωνική ένταξή του, συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία. Η υποστηριζόμενη διαβίωση στοχεύει και συντελεί αποφασιστικά στην αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας, στην περίπτωση που το οικογενειακό περιβάλλον τους αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει τη διαβίωσή τους, καθώς και στην απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερο έλεγχο των επιλογών τους από τα ίδια. Στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης γίνονται δεκτά άτομα με αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα, χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δεν μπορούν να κατοικούν άτομα με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα ή άτομα με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή. Στην εν λόγω ΚΥΑ περιγράφεται επίσης και η διαδικασία με την οποία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι ένοικοι.

 

Πηγη:HealthDaily