Πως θα μεταμορφωθούν τα ΤΕΠ στα νοσοκομεία της χώρας- Τα οφέλη για ασθενείς και κράτος

Σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής στο μισό και καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών εκτιμάται ότι θα διασφαλιστεί με την αναδιοργάνωση των ΤΕΠ των δημόσιων νοσοκομείων σύμφωνα με τον Γιώργο Χαραλάμπους επικεφαλής της ομάδας εργασίας της 1ης ΥΠΕ, για την οργάνωση και τη λειτουργία των ΤΕΠ και μέλος της αντίστοιχης επιτροπής του υπουργείου Υγείας. Οι αλλαγές που προωθούνται θα φέρουν βελτιωμένους δείκτες θνητότητας της θνησιμότητας καθώς και της νοσηρότητας.
Όπως εξήγησε για τα οφέλη των νέων ΤΕΠ ο κ. Χαρλάμπους, χειρουργός -επειγοντολόγος, διευθυντής ΤΕΠ στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών σε συνέντευξή του στο Πρακτορείο FM και στην Τάνια Μαντουβάλο, οι αλλαγές βασίστηκαν σε μελέτη που εκπονήθηκε από το Μάρτιο του 2022 έως το Μάρτιο του 2023 σε όλα τα ΤΕΠ της 1ης ΥΠΕ . Η εν λόγω μελέτη υπό την επιστημονική του επιμέλεια, κατατέθηκε ως πόρισμα στο υπουργείο Υγείας και ενημερώθηκαν οι διοικήσεις όλων των νοσοκομείων της χώρας.
Η αναδιαμόρφωση των ΤΕΠ εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και αφορά τους χώρους ενός σύγχρονου ΤΕΠ και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών. Εντοπίζοντας χρόνιες παθογένειες, διαπιστώθηκε ότι χρειάζονται αυτόνομα ΤΕΠ με δικό τους μόνιμο προσωπικό και όχι των κλινικών.
Τρωτά σημεία:Η απουσία ανεξάρτητων και Οργανωμένων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών με την λειτουργική μορφή αυτόνομου και ξεχωριστού τμήματος του νοσοκομείου, στελεχωμένου με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και με διοικητική ιεραρχία.
Η έλλειψη οργανωμένης διαδικασίας και εφαρμογής Συστήματος Διαλογής .
Έλλειψη προσωπικού και δη επειγοντολόγων. (Αναγκαίος αριθμός 24 επειγοντολόγους για κάθε ένα τμήμα επειγόντων ώστε να λειτουργούν αυτά τα τμήματα 365 μέρες το χρόνο 24 ώρες το 24ωρο).
Χωροταξική εναρμόνιση των ΤΕΠ
Με βάση διεθνής προδιαγραφές, όπως εξηγεί ο κ. Χαραλάμπους θα πρέπει «να προβλεφθούν τουλάχιστον οι χώροι διαλογής, αναζωογόνησης, βραχείας νοσηλείας και τα ενιαία εξεταστήρια, να γειτνιάζουν με άλλα διατομεακά τμήματα του νοσοκομείου, όπως είναι πχ ο αξονικός τομογράφος, το ακτινολογικό εργαστήριο κλπ». Προς το παρόν στεγάζονται σε όχι ενδεδειγμένους χώρους τόσο για τις συνθήκες περίθαλψης των ασθενών, όσο και για τις δύσκολες και στρεσογόνες συνθήκες εργασίας του προσωπικού, εξαιτίας του παλαιού και ξεπερασμένου σχεδιασμού χωροταξικής κατανομής των διαφόρων τμημάτων.
Πρωτόκολλα Διαλογής
Επικίνδυνη είναι η εφαρμογή έως τώρα του συστήματος της Κατά Σειρά Προτεραιότητας Εξέτασης των Ασθενών με κριτήριο τον χρόνο προσέλευσής τους (first come – first served), χωρίς να λαμβάνεται υπόψινν το είδος του προβλήματος. Χρειάζεται η οργανωμένη εφαρμογή Πρωτοκόλλων Διαλογής (Triage Protocols).
Λίγα περιστατικά χρήζουν επείγουσα φροντίδα
Υπολογίζεται πως μόνο το 40% των περιστατικών που απευθύνονται στα ΤΕΠ χρήζει επείγουσα φροντίδα. Αναγκαία κρίνεται η στελέχωση ιατρείου διαλογής με έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα χρησιμοποιεί αναπτυγμένα πρωτόκολλα.
Μείωση ταλαιπωρίας και κόστους
Η στελέχωση των ΤΕΠ με επειγοντολόγους θα εξασφαλίσει την ολιστική εξέταση του ασθενή, χωρίς ο ασθενής να μεταφέρεται από το ένα ιατρείο στο άλλο και να υποβάλλεται σε πολλαπλές εξετάσεις επιβαρύνοντας οικονομικά το ΕΣΥ. Η εξέταση επί κλίνης σε ενιαία εξεταστήρια από έναν γιατρό.
Περιπατητικό Ιατρείο σε ρόλο Πρωτοβάθμιας
Τα κενά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας θα καλύψει η λειτουργία Περιπατητικού ή Ιατρείου Ταχείας Διακίνησης για περιστατικά που έχουν αξιολογηθεί από τη Διαλογή ως ελάσσονος σημασίας. Η εξέτασή τους δεν θα είναι ενδελεχής για να μην καθυστερεί το υπόλοιπο σύστημα. Ο ασθενής θα λαμβάνει οδηγίες, φαρμακευτική αγωγή αν χρειάζεται, ενώ στη συνέχεια θα παίρνει άμεσα εξιτήριο. Μέσα από την λειτουργία του εκτιμάται ότι θα μειωθεί ο φόρτος στα εργαστήρια, το κόστος νοσηλείας, καθώς η θνητότητας και της νοσηρότητας.
Στο Ιπποκράτειο στο οποίο έχει θεσμοθετήσει Περιπατητικό Ιατρείο διαπιστώθηκε ότι από τις τέσσερις ώρες κατά μέσο όρο αναμονής στα επείγοντα μειώθηκε στις δύο ώρες. Ο κ. Χαραλάμπους σχολιάζει ότι και οι δύο ώρες είναι μεγάλη αναμονή σχολιάζοντας ότι δεν υπήρχε κατάλληλη και εξειδικευμένη υποδομή και χωροταξία, αλλά ούτε και εξοπλισμός. Ο χρόνος μειώθηκε με τα παρακλίνια μηχανήματα, τα οποία εξασφαλίζουν άμεσα τις εξετάσεις και δεν χρειάζεται να στέλνονται δείγματα αιματολογικών εξετάσεων στο κεντρικό εργαστήριο.
Αίθουσα αναζωογόνησης
Αναγκαία είναι η αίθουσα αναζωογόνησης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης των βαρέως πασχόντων. Η εύκολη πρόσβαση θα διασφαλίζεται από κάθε επιμέρους τμήμα και από τις κεντρικές οδούς των ΤΕΠ, προκειμένου τα πληρώματα των ασθενοφόρων να παραδίδουν τον ασθενή άμεσα , για την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας.
Η αναδιοργάνωση έως το 2026
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο ΤΕΠ του Θριάσιου νοσοκομείου, σε εξέλιξη είναι οι εργασίες στο Αττικό Νοσοκομείο, στο ΚΑΤ , στα δύο Νοσοκομεία Παίδων και στο Ιπποκράτειο Αθηνών. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Ερυθρός Σταυρός, η Νέα Ιωνία και ο Ευαγγελισμός. Σε 60 νοσοκομεία γίνονται έργα ανακαίνισης ή κατασκευής πρότυπων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Στόχος είναι μέσα στη διετία να έχουν αναδιοργανωθεί και ανακαινιστεί τα ΤΕΠ.
Πηγη: http://medispin.blogspot.com/