Πως θα πληρωθούν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ για τις άυλες συνταγές-Τι προβλέπει διάταξη

Σοβαρό ζήτημα είχε προκύψει με το θέμα των άυλων συνταγών για τους γιατρούς και την αποζημίωσή τους από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς οι ασθενείς όλο το διάστημα των περιοριστικών μέτρων τηλεφωνούν απλά για συνταγές φαρμάκων χωρίς όμως να καταβάλλεται η αμοιβή για ιατρική επίσκεψη.

Μάλιστα σχετικές διαμαρτυρίες υπήρχαν και από Συλλόγους και Ιατρικές Ενώσεις, οι οποίοι είχαν δώσει και οδηγίες στους γιατρούς για το πως πρέπει να λειτουργούν.

Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας το οποίο έχει στην διάθεσή του το HealthReport.gr και αναμένεται να προωθηθεί άμεσα προς κύρωση στη Βουλή, ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό και μεταξύ αυτών και το ζήτημα της αμοιβής των γιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Τι πρέπει να κάνουν οι γιατροί

Συγκεκριμένα στο 18ο άρθρο του νομοσχεδίου υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τις άυλες συνταγές που έχουν εκδοθεί από συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ σε ασθενείς τους.

Όπως περιγράφεται στο άρθρο: 

Άρθρο δέκατο όγδοο
Ρυθμίσεις για τη διαδικασία έκδοσης άυλων συνταγών
1. Οι συμβεβλημένοι και οι οικογενειακοί ιατροί του ΕΟΠΥΥ που εκδίδουν συνταγές ή και γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για φαρμακευτική αγωγή ή λοιπές παροχές υγείας με τη διαδικασία του τριακοστού έκτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ή με τη διαδικασία της παρ. 1 του τεσσαρακοστού ένατου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. ή γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων του πεντηκοστού τρίτου άρθρου της ίδιας Π.Ν.Π. υποβάλλουν στην αντίστοιχη μηνιαία υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο έντυπο επίσκεψης, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άυλης συνταγής, χωρίς υπογραφή του ασφαλισμένου για την αποζημίωσή τους.

2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει από τις 20 Μαρτίου 2020».

Η αποζημίωση των γιατρών του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να δοθεί και αναδρομικά. Άλλωστε σχεδόν το σύνολο των συνταγών το τελευταίο διάστημα γίνεται με το σύστημα της άυλης συνταγογράφησης.

 

 

Πηγή: https://www.healthreport.gr/