Πως σχετίζεται η διάγνωση καρκίνου με τις δαπάνες υγείας

Η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου είναι σύμφωνα με τους ειδικούς το κλειδί, όχι μόνο για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών αλλά και της μείωσης των δαπανώνυγείας σε ένα κράτος.

Η πρώιμη διάγνωση βελτιώνει σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης

Η πλειοψηφία των καρκίνων δεν είναι εύκολο να διαγνωστεί σε αρχικά στάδια, όταν όμως, ένας καρκίνος ανακαλύπτεται πρώιμα και στην συνέχεια υποβάλλεται στην κατάλληλη θεραπεία, η πιθανότητα επιβίωσης των ασθενών για περισσότερο από 5 χρόνια είναι σημαντικά μεγαλύτερη, από ότι αν η διάγνωση γίνει σε προχωρημένο στάδιο, όταν ο όγκος έχει ήδη διασπαρεί, όπως ανέφερε στην ομιλία του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η 5-ετής επιβίωση των γυναικών που διαγνώστηκαν με καρκίνο τραχήλου της μήτρας σε προχωρημένο στάδιο φτάνει μόλις το 15%, ενώ αντίθετα όταν η διάγνωση έγινε πριν ο καρκίνος διασπαρεί το ποσοστό αυτό φτάνει  το 93%. Αυτή η διαφορά παρατηρείται και σε φτωχότερες χώρες καθώς, σύμφωνα με μελέτη  που έγινε στην Ινδία, σε επαρχιακό πληθυσμό με καρκίνο του τραχήλου μήτρας, διαπιστώθηκε ότι η 5ετής επιβίωση ήταν μόλις 9% όταν η νόσος διαγνώστηκε σε στάδιο IV, σε αντίθεση με το 78% όταν ο καρκίνος διαγνώστηκε σε αρχικό στάδιο (στάδιο Ι).

Η πρώιμη διάγνωση μειώνει το κόστος θεραπείας

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει σε χώρες υψηλού εισοδήματος, οι δαπάνες για την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών καρκίνου που διαγνώστηκαν σε πρώιμα στάδια ήταν 2-4 φορές μικρότερες σε σχέση με την αντιμετώπιση των καρκίνων που διαγνώσθηκαν σε προχωρημένο στάδιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ.  Φιλόπουλο, μελέτη που διεξήχθη στις ΗΠΑ υπολόγισε πως η εξοικονόμηση δαπανών με την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου αγγίζει τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Ενώ, αντίστοιχη μελέτη στην υποσαχάρια Αφρική και την νοτιοανατολική Ασία διαπίστωσε πως οι έγκαιρες προληπτικές παρεμβάσεις όπως το Παπ τεστ, η κολονοσκόπηση και η μαστογραφία (συνδυαζόμενες με θεραπεία) είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές από οικονομική άποψη.

Παρόλα αυτά, εκατομμύρια περιπτώσεων καρκίνου ανακαλύπτονται σε προχωρημένο στάδιο, οδηγώντας σε δαπανηρές και σύνθετες θεραπευτικές παρεμβάσεις, περιορίζοντας την ποιότητα της ζωής και αυξάνοντας τον αριθμό των θανάτων που θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν εμπόδια σε ατομικό, υγειονομικό και κυβερνητικό επίπεδο, τα οποία παρακωλύουν εκατομμύρια ανθρώπων να έχουν μία πρώιμη διάγνωση και μία καλύτερη θεραπεία.

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr/