Πόρισμα για την Ειδική Αγωγή αλλά χωρίς συμβάσεις

Στόχο τη δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ειδική Αγωγή βάζει ο Υπουργός Υγείας, αναγνωρίζοντας τη σημασία σύναψης συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους επαγγελματίες υγείας του χώρου. Βέβαια, οι δύο πλευρές φαίνεται να είναι μακριά από τη συμβασιοποίηση της σχέσης τους.

Το πόρισμα, πάντως ευελπιστεί να βάλει τις βάσεις για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα διέπει την Ειδική Αγωγή, έναν τομέα ο οποίος σχετίζεται με ένα συνεχώς διογκούμενο ποσοστό παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας και τον ο οποίο ο κ. Ξανθός χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και το Κοινωνικό Κράτος.

Βασικό έλλειμμα κατά τον Υπουργό Υγείας είναι η απουσία σοβαρής επιδημιολογικής μελέτης που να αποτυπώνει την έκταση του προβλήματος και τις πραγματικές ανάγκες, ώστε να μπορέσει η πολιτεία να σχεδιάσει την παρέμβαση της.

Αφού μίλησε για τάση υπερδιάγνωσης διαταραχών σε όλο το φάσμα και την ύπαρξη ενός γονιδίου προκλητής ζήτησης και υπερβολικής συνταγογράφησης στην ιδιωτική αγορά, ο Ανδρέας Ξανθός ξεκαθάρισε πως στόχος δεν είναι ο περιορισμός του ιδιωτικού τομέα, αλλά η ενίσχυση του δημοσίου. Υπενθύμισε, δε, την ύπαρξη περιβάλλοντος λιτότητας και κλειστών προϋπολογισμών, αλλά και την υποχρέωση απέναντι στους δανειστές να αναπτυχθεί τεκμηριωμένο σχέδιο. «Οφείλουμε να βάλουμε προδιαγραφές, πρωτόκολλα και να συντάξουμε για πρώτη φορά εθνικό σχέδιο για την ειδική αγωγή. Είναι ένα θεσμικό έλλειμμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός, βέβαια, αναφέρθηκε στο «αγκάθι» των συμβάσεων τόσο στην εισαγωγή του όσο και στον επίλογο του. Όπως ξεκαθάρισε, «οφείλουμε να πάμε σε καθολική εφαρμογή του μοντέλου των συμβάσεων σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ιδιώτες στους πολίτες μέσω ΕΟΠΥΥ», εκτιμώντας πως είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τους πολίτες, ενώ οι συμβάσεις δίνουν στον ΕΟΠΥΥ τη δυνατότητα να ελέγξει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Πόρισμα

Το πόρισμα, σύμφωνα με τον Ανδρέα Ξανθό, αναγνωρίζει το διεπιστημονικόχαρακτήρα της θεραπείας. Στην πράξη, η επιτροπή εισηγείται, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια επιδημιολογικής μελέτης, ενώ θέτει τις βάσεις διαμόρφωσης του πλαισίου για τις συμβάσεις. Ακόμη, εξομοιώνει σε επίπεδο συνταγογραφησης τους γιατρούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ενώ αναγνωρίζει ρόλους σε ιατρικές ειδικότητες και άλλες ειδικότητες επαγγελματιών υγείας.

Για πρώτη φορά εισάγονται θεραπευτικά πρωτόκολλα με βάση τη διεθνή ταξινόμηση τα ICD10, αλλά και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ, μίας αντιστοίχισης ανάμεσα στις διαγνώσεις και τις  θεραπείες. «Αυτά οφείλουμε να τα ενσωματώσουμε στον ΕΚΠΥ», ανέφερε ο κ. Ξανθός, σημειώνοντας πως ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, είναι στην Αριστοτέλους προς έγκριση.

Ακόμη, προβλέπονται τα ηλικιακά όρια,  το εύρος και η διάρκεια των ειδικών θεραπειών , η ανάγκη για συνέχεια της φροντίδας από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή καθώς και η ανάγκη  διαρκούς  αξιολόγησης της παρεχόμενης φροντίδας. Προβλέπει τη διασύνδεση της ηλεκτρονικής συνταογράφησης με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του παιδιού, που αυτή την περίοδο αρχίζει να εφαρμόζεται στην ΠΦΥ, ενώ προτείνεται η δημιουργία μόνιμης επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για τη συστηματική παρακολούθηση των θεμάτων και την εισήγηση  βελτιωτικών αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο

Βασικό κομμάτι του πορίσματος είναι και ο προσδιορισμός της συνταγογράφησης στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής. Όπως ανέφερε ο Αργύρης Ντινόπουλος, Παιδονευρολόγος και μέλος της Επιτροπής αναγνωρίστηκαν οι ειδικότητες που θα έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης, ενώ «για τις ιατρικές ειδικότητες στις ποίες δεν υπάρχει επισημοποιημένη εξειδίκευση για τα παιδιά και τους εφήβους προτείνεται να συνταγογραφούν εκείνοι οι οποίοι εργάζονται σε παιδιατρικές και εφηβικές δομές». Σημείωσε, δε, ότι στο σύστημα προβλέπεται και η υπέρβαση στη συνταγογράφηση αλλά  απαιτεί επαρκή δικαιολόγηση.

Οι ειδικότητες που έχουν πάρει το «πράσινο φως» για τη συνταγογράφηση είναι:

 • Παιδοψυχίατρος
 • Παιδίατρος – Αναπτυξιολόγος
 • Παιδίατρος – Παιδονευρολόγος
 • Παιδίατρος – Νεογνολόγος
 • Παιδίατρος – Ρευματολόγος
 • Ιατρός Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης
 • Νευρολόγος
 • Ορθοπεδικός
 • Ωτορινολαρυγγολόγος
 • Οφθαλμίατρος
 • Ρευματολόγος

Παράλληλα προσδιορίστηκαν και οι ομάδες των διαγνωστικών κατηγοριών, ενώ χρησιμοποιήθηκαν κατηγορίες που περιγράφουν συμπτώματα ώστε να καλυφθούν η βρεφική και πρώιμη νηπιακή ηλικία. Ακόμη εξαιρέθηκαν οντότητες ενήλικων που δεν παρουσιάζονται στα παιδιά, ενώ στόχος ήταν η απλούστευση των διαδικασιών αλλά όχι η υπεραπλούτευση. Ακόμη προστέθηκε η παράμετρος της συνοσηρότητας, που επιτρέπει την ευελιξία.

Ο Δ. Αναγνωστόπουλος, Καθηγητης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε πως στο σύστημα εισάγονται στην πράξη 1600 νοσήματα κωδικοποιημένα.

Οι ομάδες διαγνωστικών κατηγοριών είναι λοιπόν:

 • Νοητικές διαταραχές
 • Ψυχικές διαταραχές
 • Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές λόγου
 • Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές κίνησης
 • Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές μικτές
 • Ειδικές μαθησιακές διαταραχές
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Νευροαναπτυξιακές διαταραχές
 • Αισθητηριακές διαταραχές (όραση)
 • Αισθητηριακές διαταραχές (ακοή)
 • Επίκτητες κινητικές διαταραχές
 • Συγγενείς χρόνιες κινητικές διαταραχές
 • Μικτές διαταραχές
 • Διαταραχές στοματοπροσωπικής κινητικότητας και φώνησης
 • Πρώιμη παρέμβαση (0-4 ετών)
 • Νεογνά υψηλού κινδύνου

Σύμφωνα με πληροφορίες η δαπάνη για την ειδική αγωγή για το 2016 ανήλθε σε σχεδόν 128,7 εκατ. ευρώ και σε 99,9 εκατ. ευρώ το 2017, αλλά το πιθανότερο είναι αυτά τα ποσά να μην αντιστοιχούν στην πραγματική δαπάνη, καθώς οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβολής των δαπανών τους ακόμη και ένα έτος μετά τη διενέργεια. Είναι υποβολές που δεν έχουν εκκαθαριστεί, ενώ η απουσία συμβάσεων τοποθετεί μόνο εμπόδια στην αποσαφήνιση της εικόνας του απαιτούμενου προϋπολογισμού, των πραγματικών αναγκών, αναφέρουν στελέχη του ΕΟΠΥΥ στο Virus.

Από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ, πάντως, ο αντιπρόεδρος Τ. Γεωργακόπουλος, ο οποίος και δέχθηκε τα βέλη των παρευρισκομένων επαγγελματιών υγείας στην ειδική αγωγή, με αφορμή παλαιότερες δηλώσεις του για προκλητή ζήτηση, τόνισε πως με το πόρισμα μπαίνουν τα θεμέλια που θα επιτρέψουν να καθοριστεί για κάθε νόσημα ποιες και πόσες θεραπείες είναι αναγκαίες για κάθε ασθενή.

«Ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα και υποχρέωση να επιλέγει, να αξιολογεί και να αποζημιώνει παροχές», τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος, προσθέτοντας πως το κράτος πρέπει να έχει ρυθμιστικό και παρεμβατικό ρόλο.

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις, δε, ο κ. Γεωργακόπουλος ξεκαθάρισε πως η επιλογή αυτή είναι μονόδρομος. «Θα γίνει κάποτε κατανοητό ότι ευνοεί τον ΕΟΠΥΥ, τους επαγγελματίες υγείας και κυρίως γονείς», σημείωσε.

 

Πηγη:https://virus.com.gr