“Πόρτα” στους ιατρικούς επισκέπτες από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ – Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο

Το αίτημα θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Φαρμάκου της Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ και η απάντηση θα δίδεται γραπτώς στην εταιρεία.

Σε μία έντονα γραφειοκρατική διαδικασία πρέπει να υποβάλλονται στο εξής οι αντιπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που θέλουν να ενημερώσουν ή να ενημερωθούν από τους φαρμακοποιούς του ΕΟΠΥΥ.

Αυτό προβλέπεται στο νέο Κανονιστικό Πλαίσιο των Φαρμακείων του Οργανισμού, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρατίθεται πιο κάτω.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 του Πλαισίου, στα φαρμακεία το ΕΟΠΥΥ δεν επιτρέπεται να προσέρχονται φαρμακευτικοί αντιπρόσωποι, εκτός εάν έχει δοθεί σχετική άδεια από τη διοίκηση του Οργανισμού για συγκεκριμένο σκοπό.

Όποιος αντιπρόσωπος ενδιαφέρεται για στοιχεία σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων της εταιρείας στην οποία εργάζεται, θα καταθέτει αίτημα στην Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕΔΙ) του ΕΟΠΥΥ.

Το αίτημα θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Φαρμάκου της Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ και η απάντηση θα δίδεται γραπτώς στην αντίστοιχη εταιρεία, έπειτα από προηγούμενη γνωστοποίηση στη διοίκηση του Οργανισμού.

Όπως αναφέρεται στο Κανονιστικό Πλαίσιο, τα φαρμακεία και οι φαρμακαποθήκες του ΕΟΠΥΥ εφοδιάζονται με τα απαραίτητα είδη από την ελεύθερη αγορά ή από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και μεριμνούν για την εξασφάλιση της ομαλής προμήθειας των δικαιούχων του, με τα είδη που διαθέτουν.

Απόφαση

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται τα φαρμακευτικά σκευάσματα και είδη που θα διακινούνται από την κεντρική φαρμακαποθήκη για τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Αντικείμενο του Φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ είναι η χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους, φαρμάκων που δεσμεύονται με αποφάσεις του Οργανισμού, καθώς και φαρμάκων των οποίων η χορήγηση μέσω νοσοκομείων ή φαρμακείων ιδιωτικών κλινικών δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Τα φαρμακεία του Οργανισμού μπορούν, επίσης, να παρέχουν λοιπά δόκιμα θεραπευτικά μέσα και υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό, αποκλειστικά στους ασφαλισμένους και όσους κάθε φορά προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον Πληροφορίες

Πηγη:https://www.iatronet.gr/