Πόσο αυξήθηκαν τα καρδιαγγειακά επεισόδια στην Ελλάδα της κρίσης. Μελέτη σε “Ιπποκράτειο” – “Λαϊκό”

Το χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο οδηγεί σε υψηλότερη νοσηρότητα και θνησιμότητα από καρδιαγγειακά επεισόδια.

Αισθητή αύξηση στα καρδιαγγειακά επεισόδια κατά τη διάρκεια της κρίσης, καταγράφεται σε μελέτη που έγινε σε δύο μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής.

Οι καρδιολογικές κλινικές του “Ιπποκράτειου” της Αθήνας και του “Λαϊκού νοσοκομείου αξιολόγησαν διαχρονικά τα δεδομένα από 3.895 ασθενείς. Από αυτούς, οι 1.228 νοσηλεύτηκαν πριν από την κρίση (2006 – 2007) και οι 2.667 κατά τη διάρκεια της κρίσης (2011 – 2015).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η οικονομική κρίση αποτελεί έναν κύριο παράγοντα για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων και συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Με σκοπό να μετρήσουν την επίπτωση στον ελληνικό πληθυσμό, πραγματοποίησαν αξιολόγηση των δεδομένων.

Συγκρίνοντας τα στοιχεία προ και κατά την κρίση, κατέληξαν στο συμπεράσματα πως κατά τη διάρκεια της κρίσης υπήρξε αύξηση των ασθενών με στεφανιαία νόσο, παρότι τα οξέα περιστατικά σημείωσαν κάμψη.

Υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική εξαιτίας κάποιου επεισοδίου περισσότερες γυναίκες ασθενείς και περιστατικά χωρίς ή με ήπια νόσο των αγγείων.

Δεν εντοπίστηκ αύξηση της επίπτωσης των παραγόντων κινδύνου στην πρόκληση καρδιαγγειακού επεισοδίου, πλην της παχυσαρκίας. Σύμφωνα με τους καρδιολόγους, η επίπτωση των κλασσικών παραγόντων κινδύνου δεν είναι άμεση, αλλά σχετίζεται με τον τρόπο ζωής και άλλους εξωγενείς παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, καταγράφηκαν μεν περισσότερα καρδιαγγειακά επεισόδια, αλλά λιγότερα οξέα επεισόδια (39,9% έναντι 45,5% προ κρίσης).

Και στις δύο περιόδους, υπήρξε σαφής “υπεροχή” των ανδρών, οι οποίοι αφορούσαν το 76,4% και 73,3% των περιστατικών. Υπήρξε, όμως, αύξηση στο ποσοστό των γυναικών ασθενών, από 23,6% προ κρίσης σε 26,7% κατά την κρίση.

Παράγοντες κινδύνου, όπως η κληρονομικότητα, το κάπνισμα, η υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία εμφάνισαν αισθητή μείωση, ενώ τα περιστατικά μεταξύ διαβητικών παρέμειναν σταθερά. Μόνον η επίπτωση της παχυσαρκίας εμφανίστηκε αυξημένη κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Επηρεάστηκαν

Αξιολογώντας τα ευρήματά τους, οι επιστήμονες σημειώνουν πως τα καρδιαγγειακά επεισόδια κατά τη διάρκεια της κρίσης έχουν μερικώς επηρεαστεί στην Ελλάδα.

Αν και σημειώθηκε μείωση των οξέων συμβαμάτων, βρέθηκαν αυξημένα τα επεισόδια μεταξύ των γυναικών και των ατόμων χωρίς σοβαρή αγγειακή νόσο.

Το χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο – επισημαίνουν – οδηγεί σε υψηλότερη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Το συγκεκριμένο εύρημα δεν αποτελεί “προνόμιο” της Ελλάδας, καθώς αποτυπώθηκε και στην έρευνα “PURE”, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 17 χώρες.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr