Πόσο κόστισε η συντήρηση των μηχανημάτων στις δημόσιες δομές του ΕΣΥ το α’ δεκάμηνο

Aπό αρχές του έτους μέχρι και τα τέλη του Οκτωβρίου, υπεγράφησαν περισσότερες από 1.050 συμβάσεις συντήρησης και επισκευής 1.250 απεικονιστικών μηχανημάτων.

Στα 12 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε σύμφωνα με ασφαλή στοιχεία η συντήρηση και η επισκευή των μηχανημάτων στις δημόσιες δομές του ΕΣΥ το πρώτο δεκάμηνο.

Συγκεκριμένα, από αρχές του έτους μέχρι και τα τέλη του Οκτωβρίου, υπεγράφησαν περισσότερες από 1.050 συμβάσεις συντήρησης και επισκευής 1.250 απεικονιστικών μηχανημάτων, και η συνολική δαπάνη ξεπέρασε τα 12,0 εκατομμύρια ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Το 33% της συνολικής δαπάνης αφορά τα συστήματα υπολογιστικής τομογραφίας, το 10% τα συστήματα μαγνητικής τομογραφίας, το 12% αφορά τα συστήματα αγγειογραφίας / στεφανιογραφίας, το 22% τα ακτινολογικά μηχανήματα, το 6% τα συστήματα υπερήχων, το 6% τα CR-εμφανιστήρια και το 11% τα υπόλοιπα μηχανήματα (μαστογράφοι, οστεοπυκνόμετρα, πυρηνικής ιατρικής, πανοραμικά, κλπ).

Η συνολική δαπάνη προέρχεται κατά 72% από τα συμβόλαια συντήρησης και 28% από αναθέσεις επισκευής και ανταλλακτικά. Στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής σε απεικονιστικά συστήματα, παρέχουν 51 εταιρείες ! Τα κόστη συντήρησης και επισκευής αποτελούν το 29% της συνολικής δαπάνης μέχρι 31.10.2018 για την προμήθεια των απεικονιστικών συστημάτων και των ακτινολογικών φιλμ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Οι παράγοντες επιρροής (διαχείριση, πόροι, δεδομένα πληροφοριών, επιθεώρηση, ποιοτικός έλεγχος, εκπαίδευση και νοσοκομείο) εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων για την υποστήριξη της επιλογής, αγοράς, επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού. Συνολικά, 89 παράγοντες επηρεάζουν την διαχείριση συντήρησης του ιατρικού εξοπλισμού εκ των οποίων 5 αφορούν τους πόρους, 12 την υπηρεσία, 4 την εκπαίδευση, 15 τον ποιοτικό έλεγχο, 19 τον έλεγχο μετά την επισκευή, 12 τα δεδομένα πληροφόρησης και 22 την πολιτική διαχείρισης.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr/