Πύργος της Βαβέλ η ηλεκτρονική διακυβέρνηση υγείας

Συντάκτης: Ιοκάστη Αλειφεροπούλου
Virus
Σε αγώνα δρόμου για την είσοδό της στην ψηφιακή εποχή επιδίδεται τα τελευταία χρόνια η Αριστοτέλους, αναπτύσσοντας εφαρμογές σε όλο το φάσμα του τομέα υγείας με στόχο τη διάφανη και αποτελεσματική διοίκηση. Η προσπάθεια αυτή «σκοντάφτει», όμως, στον αποσπασματικό χαρακτήρα των έργων δίχως τα οποία κρίσιμες μεταρρυθμίσεις στον τομέα θα μείνουν «μετέωρες».
Η απουσία ολοκληρωμένης εφαρμογής διασύνδεσης (API) που να καλύπτει τις ανάγκες Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΣ) των Δημόσιων Νοσοκομείων είναι χαρακτηριστική. Το πρόβλημα έχει εντοπίσει εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ), χωρίς να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση σχετικού έργου. Άλλωστε, δεν έχει καν καταρτιστεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα.
«Οι όποιες λύσεις έχουν εφαρμοστεί για την κάλυψη της καθημερινής λειτουργίας των Δημόσιων Νοσοκομείων είναι αποσπασματικές» επισημαίνει ο ΕΣΠΥ σε επιστολή του προς το υπουργείο Υγείας και την ΗΔΙΚΑ. Όπως διευκρινίζει καμία τους δεν δύναται να αξιοποιήσει πλήρως την ΗΣ που δύναται να προσφέρουν τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣΝ) που λειτουργούν σε νοσοκομεία.
Μία άλλη περίπτωση στην οποία αναφέρεται, αφορά στην εφαρμογή του Φακέλου Πρωτοβάθμιας Υγείας, που επίσης δεν συνδέεται με τα Δημόσια Νοσοκομεία, σύμφωνα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις διεθνείς πρακτικές. Ταυτόχρονα, πολλοί γιατροί τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα αποκλείονται από την πρόσβαση σε αυτόν, γεγονός που δημιουργεί ανισότητες στους κόλπους του ιατρικού σώματος και γενικότερα προβληματικές συνθήκες.
Σοβαρότατες στρεβλώσεις δημιουργούνται, στο μεταξύ, από την ανορθολογική ροή της εσωτερικής πληροφορίας στα Δημόσια Νοσοκομεία για την παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων.
Με βάση τα πρωτόκολλα του διεθνή οργανισμού ΙΗΕ και τα master book των έργων ΟΠΣΥ της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, ο τεχνικά ορθός τρόπος είναι να γίνονται οι παραγγελίες από τα υποσυστήματα των αρμόδιων τμημάτων (Κλινικές, ΤΕΙ, ΤΕΠ) προς τα εργαστήρια και το υποσύστημα αυτών (LIS) και εν συνεχεία το υποσύστημα των εργαστηρίων να αποστέλλει τα αποτελέσματα πίσω στα υποσυστήματα που παρήγγειλαν. Ωστόσο, από κάποια τμήματα αντιστρέφεται η προαναφερόμενη διαδικασία και από άλλα χρησιμοποιείται εξωτερική/ανεξάρτητη εφαρμογή παραγγελιολειψίας εξετάσεων από το σύστημα χρεώσεων & τo HIS.
Σύμφωνα με τον ΕΣΠΥ, οι λύσεις αυτές είναι ελλιπείς & προβληματικές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μια σειρά από εγγενείς αδυναμίες για την πλήρη κάλυψη της εν λόγω διαδικασίας, καθώς και στρεβλώσεις στην υιοθέτηση ορθών λύσεων και πρακτικών.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com