Πώς αποζημιώνονται οι μετακινήσεις ασθενών

Νέα απόφαση του ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης ασθενών και των συνοδών τους.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, για να αποζημιωθούν οι οδικές μετακινήσεις (με δημόσια μέσα μεταφοράς, ιδιωτικό όχημα ή ταξί), θα πρέπει ο ασθενής να προσκομίσει βεβαίωση από γιατρό με βαθμό διευθντή στην οποία θα αιτιολογείται η μετακίνηση και η αδυναμίας αντιμετώπισης της πάθησης στον τόπο κατοικίας του ασθενή.

Εάν ο ασθενής είναι ενήλικας θα πρέπει να αιτιολογείται και η ανάγκη συνοδείας του, προκειμένου να καλύπτονται και τα έξοδα μετακίνησης του συνοδού. Η συνοδεία καλύπτεται υποχρεωτικά στην περίπτωση ανήλικων ασθενών ή ασθενών με απώλεια όρασης 80% και άνω.

Εκτός της ιατρικής βεβαίωσης, θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα εξετάσεων και εξιτηρίου, εισιτήρια, αποδείξης βενζίνης και διοδιών.

Αν η μετακίνηση γίνεται με ταξί, θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική απόδειξη καθώς και η βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, αφού η αποζημίωση υπολογίζεται στα 0,15 ευρώ ανα χιλιόμετρο.

Μετακινήσεις με αεροπλάνο

Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει αεροπορικές μετακινήσεις ασθενών και των συνοδών τους, εφόσον κατατεθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και ύστερα από γνωμοδότηση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου και σχετική απόφαση της διοίκησης του Οργανισμού.

Εξαιρούνται οι καρκινοπαθείς, για τους οποίους δεν απαιτείται γνωμοδότηση και απόφαση διοικητικού συμβουλίου.

Τι ισχύει για τους νεφροπαθείς

Εδώ και μερικά χρόνια, ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει με μηνιαία αποζημίωση τις μετακινήσεις νεφροπαθών για αιμοκάθαρση, με ταξί ή ιδιωτικό όχημα. Παλαιότερα, οι μετακινήσεις αυτές γίνονταν με το ΕΚΑΒ.

Τα μηνίαια ποσά που χορηγεί ο ΕΟΠΥΥ διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και διαμορφώνονται ως εξής:

Αθήνα, Πειραιάς: 230 ευρώ.

Θεσσαλονίκη: 220 ευρώ.

Ηράκλειο, Πάτρα: 140 ευρώ.

Λοιπά αστικά κέντρα: 115 ευρώ.

Εκτός αστικών περιοχών: για απόσταση έως 50 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας 400 ευρώ, 50-80 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας 550 ευρώ  και για αποστάσεις άνω των 80 χιλιομέτρων 800 ευρώ.

Εννοείται ότι απαιτούνται και σε αυτή την περίπτωση συγκεκριμένα δικαιολογητικά, ενώ ισχύουν και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις για τις οποίες οι νεφροπαθείς μπορούν να ενημερώνονται από το ταμείο τους.

Τι ισχύει για τους πάσχοντες από αναιμίες

Οι ασθενείς που πάσχουν από μεσογειακή ή άλλες μορφές αναιμίας και μετακινούνται για να μεταγγιστούν, αποζημιώνται με εφάπαξ μηνίαια ποσά τα οποία ο ΕΟΠΥΥ έχει διαμορφώσει ως εξης:

Αθήνα, Πειραιάς: 38 ευρώ.

Θεσσαλονίκη: 36 ευρώ.

Ηράκλειο, Πάτρα: 22 ευρώ.

Λοιπά αστικά κέντρα: 20 ευρώ.

Εκτός αστικών περιοχών και εντός ορίων νομού: 100 ευρώ.

Εκτός αστικών και περιοχών και εκτός νομού: 150 ευρώ.

Πηγη:https://www.onmed.gr