Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές των οικογενειακών γιατρών στις ΤοΜΥ

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με τις αποδοχές γιατρών που υπηρετούν στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) παρέχει με διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Υγείας.

Όπως εξηγεί, οι γιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής λαμβάνουν τις αποδοχές και τα επιδόματα του Επιμελητή Α΄, όπως καθορίζονται ρητά στα άρθρα 136 – 139 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄). Ο ελάχιστος μισθός, όμως, διαμορφώνεται ανάλογα με το εισαγωγικό κλιμάκιο που σχετίζεται με τη σειρά του με το χρόνο απόκτησης της ειδικότητας.

Έτσι, για τους Παθολόγους το εισαγωγικό κλιμάκιο είναι το ΜΚ 4 (συμπληρωμένα 5 έτη προϋπηρεσίας λόγω ειδικότητας) και ο ελάχιστος βασικός μισθός είναι 1.894 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους Γενικούς Γιατρούς και τους Παιδιάτρους το εισαγωγικό κλιμάκιο είναι το ΜΚ 3 (συμπληρωμένα 4 έτη προϋπηρεσίας, λόγω ειδικότητας) και ο ελάχιστος βασικός μισθός είναι 1.833 ευρώ.

Επισημαίνεται πως ο βασικός μισθός του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του Επιμελητή Α΄ ΕΣΥ διαμορφώνεται με πρόσθεση στο βασικό μισθό του αμέσως προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου του ποσού των 60 ευρώ [=67 ευρώ(ΜΚ Συντονιστή Διευθυντή) * 90%].

Όσο για τα επιδόματα που παρέχονται, πέραν του βασικού μισθού, είναι: i) το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης (295 ευρώ), ii) η οικογενειακή παροχή (σχετ. το άρθρο 15 του ν.4354/2015) και iii) το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα 75 ευρώ και μεταπτυχιακό δίπλωμα 45 ευρώ).

Έτσι, το σύνολο των ελάχιστων μικτών αποδοχών ενός Παθολόγουδιαμορφώνεται στα 2.189 ευρώ κι ενός Γενικού Γιατρού ή ενός Παιδιάτρου στα 2.128. 

Στις προαναφερόμενες μικτές αποδοχές προστίθενται, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, και τα ΜΚ τυχόν επιπλέον προϋπηρεσίας, η οικογενειακή παροχή και το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για αποδοχές ιατρικού προσωπικού ΤΟΜΥ

 

Πηγη:https://virus.com.gr/