Πώς η αποφυλάκιση Φλώρου επηρεάζει τους πανεπιστημιακούς υπότροφους

Τους πανεπιστημιακούς υπότροφους χτυπούν τα «απόνερα» της αποφυλάκισης Φλώρου, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται μια γιατρός που ως υπότροφος σε πανεπιστημιακή κλινική του «Ευαγγελισμού» στο παρελθόν, είχε υπογράψει τη γνωμάτευση του επιχειρηματία για την υπνική άπνοια. Όπως έχει επισημάνει η Διοίκηση του νοσοκομείου, το γεγονός αυτό καθιστά την υπογραφή της ανυπόστατη.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι εξελίξεις ώθησαν την πολιτική ηγεσία της Αριστοτέλους να εξετάσει πιθανές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τους πανεπιστημιακούς υπότροφους.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, άτομα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες ή με εξαιρετική τεχνική εμπειρία, θα μπορούν να απασχολούνται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι διά πράξεως του οικείου τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζομένου διά της συμβάσεως. Οι εν λόγω γιατροί (πανεπιστημιακοί υπότροφοι) έχουν καθήκον και υποχρέωση να συμμετέχουν, στο πλαίσιο της επιστημονικής δραστηριότητας μίας πανεπιστημιακής κλινικής, στο κλινικό έργο οποιασδήποτε μορφής, στις ιατρικές πράξεις εν συνόλω και στις εφημερίες, όπως καθορίζεται από τις συμβάσεις τους. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους είναι αντίστοιχα με την εκπαιδευτική βαθμίδα προς την οποία έχουν εξομοιωθεί βάσει των προσόντων τους. Οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι-ιατροί, οι οποίοι απασχολούνται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, ασκούν και κλινικό έργο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το τμήμα.

 

Πηγη:https://virus.com.gr