Πώς θα λαμβάνουν τα παιδιά σκευάσματα ειδικής διατροφής

Στην τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών σχετικά με την παροχή σκευασμάτων ειδικής διατροφής και άλλων ειδών για παιδιά με σοβαρά νοσήματα, προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, για την πιστοποίηση της νόσου, απαιτείται γνωμάτευση από Διεύθυνση Πανεπιστημιακής Κλινικής, Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας κατά περίπτωση, στην οποία αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων, καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου
ελεγκτή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Κατά συνέπεια, οι γονείς των οποίων τα παιδιά πάσχουν από σοβαρά νοσήματα θα μπορούν να προμηθεύονται τα είδη αυτά με ειδικές εγκρίσεις και από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, που πλέον αποτελεί εξειδικευμένο φορέα για την αντιμετώπιση των μεταβολικών νοσημάτων.

 

Πηγη:https://virus.com.gr