Πώς κατανέμονται οι εφημερίες του 2018 για γιατρούς και οδοντιάτρους

Το συνολικό ύψος των εφημεριών ξεπερνά τα 257,5 εκ. ευρώ στο ΕΚΑΒ, την ΠΦΥ και τα νοσοκομεία

Στα 257,586 εκ. ευρώ φθάνουν οι εφημερίες των γιατρών και οδοντιάτρων για το 2018, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Υγείας για την κατανομή τους στις μονάδες υγείας του δημόσιου συστήματος υγείας (ΕΚΑΒ, ΠΦΥ και ΕΣΥ).

Τα ποσά αυτά αφορούν συνολικά 25.290 γιατρούς και οδοντιάτρους, από τους οποίους οι 140 γιατροί υπηρετούν στο ΕΚΑΒ, οι 3340 γιατροί και οδοντίατροι σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και οι 21.810 υπηρετούν στα νοσοκομεία της χώρας.

Σε ότι αφορά το ΕΚΑΒ, η κατανομή αφορά 2,65 εκ. ευρώ για τις εφημερίες του χρόνου που τελειώνει.

Στις μονάδες ΠΦΥ, η κατανομή για τις εφημερίες φθάνει τα 32,7 εκ. ευρώ για 3.340 γιατρούς και οδοντιάτρους, με την 6η ΥΠΕ να απορροφά τα 8,9 εκ. ευρώ για τους 800 γιατρούς της περιοχής. Αναλυτικά η κατανομή ανά ΥΠΕ έχει ως εξής:


Στα νοσοκομεία, από τα 222,2 εκ. ευρώ τα 58,59 εκ. ευρώ κατανέμονται στην 1η ΥΠΕ και τους 6.334 γιατρούς και οδοντιάτρους που πραγματοποίησαν εφημερίες. Αναλυτικά, τα ποσά κατανέμονται ως εξής:

Πηγη:http://healthmag.gr