Πώς το διασυνοριακό σύστημα “PreXcription” θα αναγνωρίζει συνταγές φαρμάκων σε όλες τις γλώσσες

Στόχος είναι να δημιουργηθεί υποδομή για τουλάχιστον 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, μεταξύ των οποίων και οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.

Ένα καινοτόμο σύστημα αναγνώρισης συνταγών φαρμάκων σε όλες τις γλώσσες, προωθείται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για ολοκληρωμένη διασυνοριακή λύση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ηλεκτρονικής εκτέλεσης (e – dispensation), η οποία βασίζεται στα ιατρικά λεξικά και πιθανή διασύνδεση με τη βάση δεδομένων EU – SPOR (Substance, Product, Organization and Referential master data database).

Για παράδειγμα, όταν ένας γιατρός εκδίδει συνταγή στην Ουκρανία με το κυριλλικό αλφάβητο, ο ασθενής θα μπορεί να παίρνει φάρμακα σε ένα φαρμακείο που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, χωρίς πρόβλημα με την αναγνωρισιμότητα της συνταγής, τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων ή την ομοιότητα των ονομάτων.

Το ίδιο σύστημα θα επιτρέπει την αποζημίωση του φαρμάκου απευθείας από το ασφαλιστικό Ταμείο του ασθενούς.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί υποδομή για τουλάχιστον 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Σε πρώτη φάση, η κοινοπραξία PreXcription αναμένεται να προχωρήσει σε πιλοτική εφαρμογή του συστήματος, ενώ στην τελική φάση τα δεδομένα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Θα θεσπιστούν μέτρα ασφάλειας, καθώς στο σύστημα αναμένεται να συνδεθεί ένας μεγάλος αριθμός ιδρυμάτων και θα πραγματοποιείται ένας τεράστιος αριθμός διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ των κρατών – μελών.

Το σύστημα θα διασφαλίζει τη σωστή χορήγηση φαρμάκων σε οποιαδήποτε χώρα και τη βιώσιμη διαθεσιμότητα των φαρμακευτικών προϊόντων.

Πυλώνες

Το έργο στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: στην εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος (φαρμακεία, νοσοκομεία, δημόσιες δομές Υγείας και ασθενείς. Στην προετοιμασία μίας βάσης δεδομένων. Στην πιλοτική εφαρμογή.

Στην Κοινοπραξία συμμετέχουν εταιρείες και φορείς από την Τουρκία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Αυστρία, τη Σουηδία, τις ΗΠΑ, τη Βουλγαρία και την Ελβετία.

Από την Ελλάδα, συμμετέχουν στην Κοινοπραξία η εταιρεία Ergobyte Πληροφορική, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγεία (ΕΕΜΕΠΥ), το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αποδέχτηκε πρόταση για συμμετοχή στο εγχείρημα που υποβλήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr