ΗΠΑ:Πώς το «λουκέτο» στα σχολεία αναχαίτισε τη διάδοση του SARS-CoV-2

Το μέτρο του κλεισίματος των σχολείων μείωσε σημαντικά την επίπτωση και τη θνησιμότητα από COVID-19 στις Πολιτείες των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τη λήψη και άλλων μη-φαρμακολογικών μέτρων από τις Πολιτείες, σύμφωνα με άρθρο στο περιοδικό JAMA.

Οι  KA Auger και συνεργάτες (Katherine A. Auger et al. Association Between Statewide School Closure and COVID-19 Incidence and Mortality in the US. JAMA. July 29, 2020) ανέλυσαν τα στοιχεία της ημερήσιας επίπτωσης και θνησιμότητας ανά 100.000 κατοίκους ανά Πολιτεία πριν και μετά το κλείσιμο των σχολείων από τις 9 Μαρτίου 2020 έως τις 7 Μαΐου 2020. Η αθροιστική επίπτωση των περιπτώσεων COVID-19 ανερχόταν από 0 έως 14,75 κρούσματα ανά 100.00 κατοίκους τη στιγμή του κλεισίματος των σχολείων στις διάφορες Πολιτείες.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης ΝτάνασηςΠαναγιώτης ΜαλανδράκηςΜαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής και Πρύτανης ΕΚΠΑ, συνοψίζουν τα δεδομένα αυτά.

Υπενθυμίζεται ότι οι 50 Πολιτείες των ΗΠΑ προχώρησαν στο καθολικό κλείσιμο των σχολείων το Μάρτιο 2020.

Το «λουκέτο» στα σχολεία συσχετίστηκε με σημαντική μείωση της επίπτωσης των κρουσμάτων COVID-19 κατά 62% και της θνητότητας λόγω COVID-19 κατά 58%. Μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στις Πολιτείες με χαμηλότερη αθροιστική επίπτωση τη στιγμή της εφαρμογής των μέτρων.

Ενδεικτικό είναι ότι οι Πολιτείες με τη χαμηλότερη αθροιστική επίπτωση εμφάνισαν μείωση της επίπτωσης κατά 72% σε σύγκριση με τις Πολιτείες με την υψηλότερη αρχική αθροιστική επίπτωση που εμφάνισαν μείωση κατά 49%.

Από τα στατιστικά στοιχεία προέκυψε ότι το κλείσιμο των σχολείων στις Πολιτείες με τη μικρότερη αθροιστική επίπτωση είχε ως αποτέλεσμα 128,7 λιγότερα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σε διάστημα 26 ημερών και 1,5 λιγότερους θανάτους ανά 100.000 κατοίκους σε διάστημα 16 ημερών συγκριτικά με τις Πολιτείες με την υψηλότερη αθροιστική επίπτωση τη στιγμή της λήψης των μέτρων.

Τοιουτοτρόπως καταδεικνύεται ότι «το έγκαιρο κλείσιμο των σχολείων είχε και το μεγαλύτερο όφελος ως προς τη μείωση της επίπτωσης και της θνησιμότητας».

Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η παράλληλη λήψη και άλλων μη-φαρμακολογικών μέτρων από τις Πολιτείες, όπως ο περιορισμός των μετακινήσεων και των συναθροίσεων, είναι πιθανό να συνεισέφεραν σε κάποιο βαθμό στην παρατηρούμενη μείωση των δεικτών επίπτωσης και θνησιμότητας.

Όμως , δεν εντοπίστηκε η βέλτιστη χρονική διάρκεια κλεισίματος των σχολείων ή το βέλτιστο συνδυασμό του συγκεκριμένου μέτρου με άλλες μη-φαρμακολογικές παρεμβάσεις για αποτροπή της εξάπλωσης της λοίμωξης COVID-19.

Το ζήτημα έχει πολλές πτυχές καθώς σε σχετικό άρθρο τους οι JM Donohue και E Miller στο JAMA (July 29, 2020) επισημαίνου ότι το κλείσιμο των σχολείων έχει σημαντικές ακαδημαϊκές και οικονομικές επιπτώσεις, ενώ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά και τη ψυχική και σωματική υγεία των μαθητών, γ’αυτό και οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται αξιολογώντας παράλληλες πλευρές και διεθνή επιστημονικά δεδομένα.

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/