ΡευΜΑζήν: Υπό προϋποθέσεις οι βιολογικοί παράγοντες σε Κέντρα Υγείας

Εγκρίνει επί της αρχής την απόφαση του υπουργείου Υγείας τη χορήγηση βιολογικών παραγόντων στα ανά τη χώρα Κέντρα Υγείας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα ΡευΜΑζήν, με σχετική επιστολή που έστειλε προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Γιαννόπουλο, καθώς έτσι διευκολύνεται η πρόσβαση στη θεραπεία σε ασθενείς που διαμένουν σε νησιά ή σε περιοχές απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα.

Ρεύμαζην

Οφείλει, ωστόσο, να επισημάνει την ανησυχία της σχετικά με την προστασία της υγείας των ασθενών, η οποία θα επιτευχθεί μόνο με την τήρηση ορισμένων κριτηρίων επάρκειας στα Κέντρα Υγείας, δεδομένου του ιδιαίτερου χαρακτήρα των βιολογικών παραγόντων, που απαιτεί την ύπαρξη εκπαιδευμένου προσωπικού –ιατρικού και νοσηλευτικού- αλλά και κατάλληλο εξοπλισμό για τη διαχείριση των πιθανών παρενεργειών.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα (Ε.ΡΕ-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.) θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στα Κέντρα Υγείας, ώστε και οι Υγειονομικές Περιφέρειες να διευκολυνθούν στην πιστοποίηση των κατάλληλων Κέντρων Υγείας γι’ αυτόν τον σκοπό.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός στα Κέντρα Υγείας, καθώς και εξειδικευμένο και πιστοποιημένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η χορήγηση του βιολογικού παράγοντα θα πρέπει να γίνεται έπειτα από υπογεγραμμένη οδηγία του θεράποντα Ρευματολόγου, στην οποία απαιτείται να αναφέρεται αναλυτικά η διάγνωση, αλλά και στοιχεία από το ιστορικό του ασθενούς.

Ειδικές περιπτώσεις…

Είναι επίσης σημαντικό ο γιατρός που θα ελέγχει την έγχυση να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα Ρευματολόγο, ειδικά δε σε περιπτώσεις επειγουσών καταστάσεων (π.χ. αλλεργική αντίδραση) όπου θα χρειάζεται η άμεση λήψης απόφασης για τη διακοπή η συνέχιση της έγχυσης.

Για τους παραπάνω λόγους, το Υπουργείο Υγείας οφείλει να αποσαφηνίσει τις δικλείδες ασφαλείας σχετικά με την αντιμετώπιση των ενδεχομένων κινδύνων και να προβεί στην απερίφραστη εγγύηση τήρησης των απαιτούμενων προϋποθέσεων, ώστε να διασφαλιστεί εμπράκτως η προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των ασθενών.

Σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στις 17/1/19 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Γεώργιος Γιαννόπουλος, προς όλες τις ΥΠΕ, ζητά να αποστείλουν άμεσα τα Κέντρα Υγείας στα οποία υπάρχει η δυνατότητα να χορηγούνται ενδοφλεβίως οι βιολογικοί παράγοντες σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4778/25.10.18

 

Πηγη:https://www.healthpharma.gr/