Ρυθμίσεις που αφορούν τις εξειδικεύσεις σε τροπολογία του υπουργείου Υγείας

Ρυθμίσεις που αφορούν τις ιατρικές εξειδικεύσεις ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των εξειδικευμένων ιατρών, «προς όφελος της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού συνόλου, αλλά και – κυρίως – για την περαιτέρω αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας», περιλαμβάνει τροπολογία του υπουργείου Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει αμειβόμενη ιατρική εξειδίκευση, με αποδοχές ίσες της ιατρικής ειδικότητας, με την προϋπόθεση όμως της μη άσκησης εκ μέρους του εξιδεικευόμενου ιατρού, κατά το χρονικό διάστημα της εξειδίκευσης τους, άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επίσης προβλέπεται ότι εφόσον ο εξειδικευόμενος ιατρός υπηρετούσε ήδη, ως ειδικευμένος ιατρός, στο δημόσιο, σε ν.π.δ.δ. ή σε νοσοκομεία που αποτελούν ν.π.ι..δ., συνεχίζει κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσής του να αμείβεται με τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα στους εξειδικευμένους ιατρούς του ΕΣΥ που εξειδικεύτηκαν μετά την ένταξή τους στο ΕΣΥ,να διεκδικήσουν θέση κλάδου ιατρών – οδοντιάτρων ΕΣΥ της εξειδίκευσή τους, χωρίς να απαιτείται να παραιτηθούν προηγουμένως από τη θέση τους.

Τέλος, ορίζεται ότι οι ιατροί καθώς και οι οδοντίατροι του ΕΣΥ, οι οποίοι αποκτούν αντιστοίχως τίτλο ιατρικής εξειδίκευσης ή οδοντιατρικής ειδικότητας, δεν μπορούν να παραιτηθούν ή να αποχωρήσουν από το ΕΣΥ προτού συμπληρώσουν πραγματική υπηρεσία πέντε ετών από την ημερομηνία λήψης του τίτλου της εξειδίκευσης ή της ειδικότητας,

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που αφορά στην «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συντελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου».

 

Πηγη:https://www.healthview.gr