ΣΕΒ: Η Ελλάδα απουσιάζει από την καινοτομία

Ομιλία στο συνέδριο “Future of Healthcare in Greece”

 

Τα αποτελέσματα έρευνας του ΣΕΒ, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα ουσιαστικά απουσιάζει από το χάρτη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στην Ευρώπη, παρουσίασε στο συνέδριο «The Future of Healthcare in Greece», ο Γιώργος Ξηρογιάννης, Διευθυντής Τομέα Αναπτυξιακών Πολιτικών, Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Αναφερόμενος στην επίτευξη της επενδυτικής ανταγωνιστικότητας, ο κ. Ξηρογιάννης υπογράμμισε ότι ενώ όλες οι χώρες της ΕΕ παρέχουν πληθώρα κινήτρων τόσο σε θέματα καινοτομίας, ενθάρρυνσης ξένων επενδύσεων, φορολογικών απαλλαγών, δανείων κλπ., η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλο κενό επενδυτικής κινητοποίησης και εθνικής πρωτοβουλίας. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να δοθούν στις επιχειρήσεις περισσότερα επενδυτικά κίνητρα. Ως θετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε τη διευθέτηση του Φ.Π.Α. στην Φαρμακοβιομηχανία (αποκατάσταση αδικίας στον αχρεωστήτως καταβληθέντα ΦΠΑ λόγω υποχρεωτικών εκπτώσεων), καθώς και τη διευθέτηση των επιχορηγήσεων στον αναπτυξιακό νόμο Ν4399/2016, ώστε να γίνεται πιο εύκολη η διάθεσή τους, ενώ πλέον δίνονται και ορισμένα κίνητρα για Ε&Α, για ευρεσιτεχνίες και για επιδοτήσεις προσλήψεων. Στην ίδια θεματική ενότητα του συνεδρίου, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, χαρακτήρισε τον κλάδο της Υγείας βασικό πυλώνα υλοποίησης της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι τα νομοθετήματα που έχουν ήδη θεσπιστεί, έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην «4η Βιομηχανική Επανάσταση».

 

Πηγη:healthdaily