Σε άνοδο η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά υγείας

Η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά υγείας εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 2,1 δισ. δολ. το 2018.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση έρευνας αγοράς, η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά υγείας εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 2,1 δισ. δολ. το 2018 και αναμένεται να φθάσει τα 36,1 δισ. δολ. μέχρι το 2025, σημειώνοντας συσσωρευτική αύξηση κατά 50,2%.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης έχει τεράστιες δυνατότητες στους διάφορους τελικούς χρήστες, όπως είναι τα νοσοκομεία και οι πάροχοι, οι δημόσιες δομές της υγειονομικής περίθαλψης, οι φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες. Μεγάλα και πολύπλοκα δεδομένα σε συνδυασμό με την εντονότερη ανάγκη να μειωθεί το αυξανόμενο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης οδηγούν την ανάπτυξη αυτής της αγοράς. Επίσης, η βελτίωση των μηχανημάτων αλλά και η μείωση του κόστους των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους είναι άλλοι βασικοί παράγοντες που οδηγούν την τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά υγειονομικής περίθαλψης.

Η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέγεθος της τεχνητής νοημοσύνης  στην αγορά της υγείας καθ ‘όλη την περίοδο πρόβλεψης. Η ευρεία υιοθέτηση τεχνολογιών AI σε όλο το φάσμα της περίθαλψης, ειδικά στις ΗΠΑ, είναι ο βασικός παράγοντας που υποστηρίζει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά της υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή αυτή. Επιπλέον, η ισχυρή παρουσία βασικών προμηθευτών hardware και λογισμικού  όπως η NVIDIA (ΗΠΑ), η Intel (ΗΠΑ), η Xilinx (ΗΠΑ), η Microsoft (ΗΠΑ), η AWS, η Johnson και Johnson (Η.Π.Α.) και η GE (ΗΠΑ), συμπληρώνει την ανάπτυξη της αγοράς στην περιοχή.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση είναι η NVIDIA, η Intel, η IBM, η Google, η Microsoft, η AWS, η General Vision, η GE Healthcare, Siemens Healthineers (Γερμανία), Medtronic plc (ΗΠΑ). Μερικές αναδυόμενες εταιρείες στην αγορά είναι οι CloudMedx (ΗΠΑ), η Imagia Cybernetics (Καναδάς), η Precision Health AI (ΗΠΑ) και η Cloud Pharmaceuticals (ΗΠΑ).

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr