Σε ανοδική τροχιά η αγορά του νευροβλαστώματος

Γεωγραφικά, η Αμερική αναμένεται να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά νευροβλαστώματος.

Ετήσια αύξηση κατά 3,7% αναμένεται να εμφανίσει η παγκόσμια αγορά νευροβλαστώματος μέχρι και το 2019, από 2,6 δισ. δολάρια που εκτιμήθηκε το 2017.

Το νευροβλάστωμα είναι ένας παιδικός καρκίνος που εμφανίζεται συχνότερα σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών. Η ασθένεια μπορεί να οφείλεται είτε στην ανώριμη κυτταρική ανάπτυξη είτε στη μετάλλαξη του γονιδίου που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Οι αυξανόμενες περιπτώσεις παιδικού καρκίνου, η αύξηση της έρευνας για τη θεραπεία του νευροβλαστώματος και η αύξηση των δαπανών για θεραπεία του καρκίνου αναμένεται να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της αγοράς κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Σύμφωνα με μελέτη του Aμερικανικού Οργανισμού Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), κάθε χρόνο, περισσότερα από 700 παιδιά διαγιγνώσκονται με νευροβλάστωμα στις ΗΠΑ και αναφέρεται επίσης ότι η νόσος είναι ο συχνότερος καρκίνος σε παιδιά ηλικίας μικρότερης του ενός έτους. Συχνότερα συναντάται σε αγόρια από ό,τι σε κορίτσια.

Γεωγραφικά, η Αμερική αναμένεται να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά νευροβλαστώματος λόγω της παρουσίας ενός καλά αναπτυγμένου τομέα υγείας, της αύξησης των περιπτώσεων καρκίνου στα βρέφη και των αυξανόμενων δαπανών για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η Ευρώπη αναμένεται να καταλάβει τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια αγορά νευροβλαστώματος λόγω του αυξανόμενου αριθμού κέντρων υγειονομικής περίθαλψης για τη θεραπεία του καρκίνου και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη θεραπεία του νευροβλαστώματος. Σύμφωνα με δημοσίευση του Cancer Research UK (May 2018), περίπου 100 βρέφη ανιχνεύονται κάθε χρόνο με νευροβλάστωμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικός αναμένεται να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά. Σύμφωνα με τον Οργανισμό για το Νευροβλάστωμα στην Αυστραλία, κάθε χρόνο προκύπτουν 40 νέες περιπτώσεις νευροβλαστώματος λόγω άγνωστων γενετικών προβλημάτων .

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr