Σε δημόσια ανοικτή διαβούλευση, έως την Παρασκευή, το νομοσχέδιο για τις ιδιωτικές κλινικές

Σύμφωνα με τον νομοθέτη, το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών, διέπεται έως σήμερα από πολλά νομοθετήματα, τα οποία ενοποιούνται.

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε από το υπουργείο Υγείας το σχέδιο νόμου για τις ιδιωτικές κλινικές. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή.

Περιέχει 48 άρθρα και μία σειρά από τεχνικές προδιαγραφές για τα κτήρια, τον εξοπλισμό και τη στελέχωση των ιδιωτικών μονάδων Υγείας.

Όπως αναφέρει στο εισαγωγικό του σημείωμα ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών, διέπεται έως σήμερα από πολλά νομοθετήματα.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται τα Προεδρικά Διατάγματα 517/91 και 247/91 για το πλαίσιο αδειοδότησης και το 235/2000 για την προσαρμογή των παλαιότερων κλινικών στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Δημιουργήθηκαν, έτσι, πολλά και διαφορετικά πλαίσια ρυθμιστικής παρέμβασης, ανάλογα με τον χρόνο ίδρυσης και λειτουργίας κάθε ιδιωτικής κλινικής.

Κατευθύνσεις

Σύμφωνα με τον κ. Πολάκη, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί μία παρέμβαση στο πλαίσιο των ιδιωτικών κλινικών, με βάση τις κάτωθι ειδικότερες κατευθύνσεις:

  • Την ενοποίηση σε ένα συνολικό νομοθέτημα όλων των διατάξεων που βρίσκονται διάσπαρτες, ρυθμίζοντας το ίδιο αντικείμενο. Σε αυτή την βάση, το προτεινόμενο σχέδιο αποτελεί μία προσπάθεια νομοθετικού εξορθολογισμού, κωδικοποιώντας σε ένα ενιαίο κείμενο όλες τις επιμέρους ειδικές ή γενικές ρυθμίσεις.
  • Τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των κλινικών, που συνίσταται στην αναθεώρηση των παλαιών και ήδη παρωχημένων ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις όσο και στις τεχνικές προδιαγραφές (προσωπικό, μετρικά στοιχεία, ιατρικός εξοπλισμός, νοσηλευτικές μονάδες και τμήματα κ.α.).
  • Την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών, με πλήρη διασφάλιση της παροχής υψηλών υπηρεσιών υγείας. Προς τούτο, ελήφθη συγκεκριμένη μέριμνα ως προς την ποινική κατάσταση των ιδιοκτητών και των υπευθύνων λειτουργίας των κλινικών.

Στοχεύει, επίσης, στην υπαγωγή όλων των κλινικών σε κοινούς κανόνες, όπου ήταν απαραίτητο, με σεβασμό προς τις μονάδες, στις οποίες χορηγήθηκε νομίμως άδεια με βάση το προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και παράλληλα την δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον το επιθυμούν.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr