Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Ακούσια Ψυχιατρική Περίθαλψη

Στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 22 Μαΐου, εισήλθε το Σχέδιο Νόμου για την Ακούσια Ψυχιατρική Περίθαλψη. Στόχος του νομοσχεδίου είναι ο χρονικός περιορισμός της ακούσιας νοσηλείας και η προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών.

Το ζήτημα μελετά ενδελεχώς Ομάδα Εργασίας, εδώ και δυο έτη, μεταξύ άλλων και για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου. Βασικός άξονας είναι η διάκριση μεταξύ ακούσιας νοσηλείας και θεραπείας στην κοινότητα (σε κατάλληλη κοινοτική δομή) κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Κομβικό σημείο αποτελεί η απαλοιφή της έννοιας της επικινδυνότητας ως προϋπόθεσης για την επιβολή της ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης.

Ο νομοθέτης προσφέρει τη δυνατότητα μετατροπής της ακούσιας νοσηλείας σε θεραπεία στη κοινότητα, αλλά και τη μείωση του χρόνου διάρκειας της ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης, από τους έξι στους τέσσερις μήνες.

Επίσης, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τους ανηλίκους, καθώς και η δυνατότητα για κατ’ οίκον εξέταση στην κοινότητα από ψυχιάτρους της Κοινοτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Σε άλλες περιπτώσεις εξετάζεται η μεταφορά του ασθενή με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε ό,τι αφορά την νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων ως πρωταρχικό βήμα έχει τεθεί η ουσιαστική ενημέρωσή του για την διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας με τον αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου από την έναρξη της διαδικασίας και σε όλα τα στάδια της.

Αξιοσημείωτο είναι ότι προβλέπονται ενέργειες για την ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων του ασθενή και κυρίως για την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην δίκη για την ακούσια νοσηλεία. Τέλος  σημείο κλειδί του νομοσχεδίου θεωρείται και η πρόβλεψη για ειδικό εισαγγελέα στα μεγάλα αστικά κέντρα για την εποπτεία των ζητημάτων που προκύπτουν από την ακούσια νοσηλεία.

Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη

 

Πηγη:https://virus.com.gr/