Σε τρεις άξονες θα κινηθεί η προσεχής ενημέρωση του ΣΦΕΕ για τα βιο-ομοειδή

Προς ευρεία ενημέρωση των επιστημόνων υγείας και του κοινού για τις δυνατόητες που αυτά προσφέρουν.

Με στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα βιο-ομοειδή αλλά και την ορθή χρήση αυτών, που αποτελούν μια δυναμικά αναπτυσσόμενη κατηγορία σκευασμάτων, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΣΦΕΕ σχεδιάζει να προχωρήσει το προσεχές διάστημα σε μια ευρεία ενημέρωση τόσο των επιστημόνων υγείας όσο και του κοινού για τις δυνατόητες που αυτά προσφέρουν, με πρωταρχική την ευκαιρία στους ασθενείς και στους ιατρούς να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα αποτελεσματικότερων και με χαμηλότερο κόστος θεραπειών για την διαχείριση παθήσεων.

Η ενημέρωση αυτή θα κινείται σε τρεις βασικούς άξονες οι οποίοι είναι:

1) Να συνταγογραφούνται με βάση την εμπορική ονομασία και όχι την δραστική ουσία. Αυτό είναι σύμφωνο και με τις υπάρχουσες κατευθύνσεις για την αποφυγή αυτόματης ή τυχαίας υποκατάστασης ενός βιο-ομοειδούς.  Είναι σημαντικό να καταγράφεται και ο αριθμός παρτίδας για να δίνει τη δυνατότητα πλήρους ιχνηλασιμότητας και ταυτοποίησης των βιολογικών φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής ανά πάσα στιγμή.

2) Να εξαιρούνται από το 15% του γιατρού, που του παρέχει το κράτος την δυνατότητα να συνταγογραφεί με βάση την εμπορική ονομασία.

3) Ανταλλαξιμότητα-Υποκατάσταση: Η απόφαση αλλαγής θεραπείας ασθενούς, που παίρνει προϊόν αναφοράς, σε βιο-ομοειδές, πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα και με σύμφωνη γνώμη του ασθενούς.

Όσον αφορά την υποκατάσταση, από την άλλη, αυτή να μπορεί να γίνει μόνο με τη συγκατάθεση του συνταγογραφούντος επιστήμονα.  Είναι σημαντικό, σύμφωνα και με την ενημέρωση που θα γίνει από μέρους του ΣΦΕΕ, οι θεραπευτικές επιλογές να συζητούνται σε συνεργασία με τον ασθενή και τις οποιεσδήποτε αποφάσεις πιθανής αλλαγής φαρμάκων καθώς και τους λόγους για τις αλλαγές αυτές να γνωρίζει ο ασθενής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει δρομολογηθεί εκ νέου συνάντηση στα γραφεία του θεσμικού οργάνου της φαρμακοβιομηχανίας , πιθανότατα και πριν τα τέλη του μήνα. Το σχετικό δε ενημερωτικό υλικό που θα ετοιμαστεί πρόκειται να προωθηθεί στο Υπουργείο και σε όλα τα θεσμικά όργανα του κράτους, καθώς και σε ενώσεις ασθενών.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr