Σε υψηλή θέση η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας στις διεθνείς κατατάξεις για το 2018 – 2019

Το επίτευγμα είναι σημαντικό, καθώς δεν επηρεάζεται από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σημαντική διάκριση για το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αποτελεί η υψηλή κατάταξη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Με βάση τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που ακολουθεί η κάθε κατάταξη, αποδεικνύεται ότι η καλή θέση που λαμβάνει η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, επηρεάζει θετικά και βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με τη συνολική θέση που καταλαμβάνει το Ίδρυμα.

Στον παρακάτω πίνακα, αποτυπώνεται η εικόνα αυτή σε τρεις σημαντικές κατατάξεις Πανεπιστημίων, οι οποίες εκτός από τη γενική θέση δημοσιεύουν κατατάξεις και σε επιμέρους επιστημονικά αντικείμενα για τα Πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Όπως φαίνεται στον πίνακα, η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 140η θέση παγκοσμίως στη λίστα που δημοσιεύει το National Taiwan University (Performance ranking of Scientific Papers).

Πεδία

Η επίδοση της Ιατρικής Σχολής είναι ιδιαίτερα υψηλή στην κατάταξη επιμέρους ακαδημαϊκών πεδίων και τομέων του φορέα Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστού ως λίστα της Σαγκάης.

Συμμετέχει στο “top 500” των Πανεπιστημίων σε τρία ακαδημαϊκά αντικείμενα έναντι ενός πέρυσι.

Μάλιστα, στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας βρίσκεται στις θέσεις 76 – 100, ενώ στο αντικείμενο της Κλινικής Ιατρικής ανέβηκε στη θέση 151 – 200 από τη θέση 201 – 300, πιστοποιώντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

Στην επίσης σημαντική κατάταξη της QS (Quacquarelli Symonds), σε βασικά και εξειδικευμένα επιστημονικά αντικείμενα, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο σπουδών, η ακαδημαϊκή φήμη και η ερευνητική απήχηση της Σχολής, η οποία βρίσκεται στη 241η θέση στον κόσμο.

Καθηγητές

Εκτός από τις διακρίσεις σε επίπεδο Τμήματος υπάρχουν και οι ατομικές διακρίσεις των μελών διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) και ερευνητών οι οποίες αποτυπώνονται στις παγκόσμιες κατατάξεις Πανεπιστημίων.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσίευση του τελικού πίνακα κατάταξης Highly Cited Researchers (h>100) για το 2018 της Webometrics, κατέδειξε ότι υπάρχουν δέκα καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων με σημαντική ερευνητική απήχηση και πέντε εξ αυτών προέρχονται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Ο εν λόγω πίνακας συντάσσεται με βάση τις πληροφορίες των δημόσιων προφίλ καθηγητών και Ερευνητών Πανεπιστημίων στο Google Scholar.

Καταγράφει καθηγητές και Ερευνητές Πανεπιστημίων οι οποίοι με το συγγραφικό και ερευνητικό τους έργο έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή στην επιστήμη διαχρονικά.

Η συγκεκριμένη κατάταξη, περιλαμβάνει 2.610 Highly Cited Researchers, δηλαδή ερευνητές με h-index > 100. Με άλλα λόγια, ερευνητές οι οποίοι έχουν τουλάχιστον100 ερευνητικές εργασίες που έχουν παρατεθεί ως έγκυρη αναφορά από το λιγότερο 100 ερευνητές στις δικές τους εργασίες.

Οι πέντε καθηγητές και ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τη σημαντική ερευνητική επίδραση παγκοσμίως είναι οι εξής:

Ο καθηγητής Παιδιατρικής Γεώργιος Χρούσος (h-index 179 και 132.181 ετεροαναφορές).

Ο καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας και πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος (h-index 118 και 60.208 ετεροαναφορές).

Ο καθηγητής Νευρολογίας Μαρίνος Δαλάκας (h-index 105 και 40.203 ετεροαναφορές).

Ο καθηγητής Ρευματολογίας Χαράλαμπος Μουτσόπουλος (h-index 104 και 44.661 ετεροαναφορές).

Ο καθηγητής Καρδιολογίας Χριστόδουλος Στεφανάδης (h-index 103 και 57.879 ετεροαναφορές).

Διαχρονική

Σχολιάζοντας τα στοιχεία αυτά, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Θάνος Δημόπουλος σημειώνει:

“Κατατάξεις όπως η συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι δεν επηρεάζεται από τους πόρους που διατίθενται σε ερευνητικούς σκοπούς, από τις υποδομές εκπαίδευσης και τα μεμονωμένα επιτεύγματα μελών ΔΕΠ αλλά από τη διαχρονική και υψηλού επιπέδου και συνέπειας επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα σε Πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έπειτα από την ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων των σημαντικότερων διεθνών κατατάξεων πανεπιστημίων, επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και η ερευνητική συνεισφορά της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών”.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr