Σημαντική πρωτοβουλία για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων

«Δυνάμεις» ενώνουν η Περιφέρεια Κρήτης, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια και η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων (ΔηΤΟΒ) Κρήτης (Αιματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ) για τη δημιουργία αποθέματος μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟπΑ).

Σκοπός του έργου, πιο συγκεκριμένα, είναι η χαρτογράφηση του πληθυσμού της Κρήτης, ώστε να καθοριστούν περιοχές με σπάνιους τύπους αντιγόνων ιστοστοσυμβατότητας των κατοίκων τους (και άρα με δυσκολία στην ανεύρεση συμβατών μοσχευμάτων), αλλά και η προώθηση του έργου της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλιοπλακουντιακών Βλαστοκυττάρων Κρήτης στον τομέα των μεταμοσχεύσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 500.850€ και διάρκειας 18 μηνών και χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και θα υλοποιηθεί με την διοικητική υποστήριξη του ΕΛΚΕ της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας καθώς και με την συνεργασία του προσωπικού των ΚΥ της Κρήτης καθώς και της Πανεπιστημιακής Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ.

Η επιτυχία του εγχειρήματος, το οποίο θα διασφαλίσει την υγεία του πληθυσμού της Κρήτης για νοσήματα που χρήζουν αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών μέσω της λήψης μικρής ποσότητας αίματος από το προσωπικό των Κέντρων Υγείας. Η λήψη αυτή γίνεται στα πλαίσια διενέργειας των εργαστηριακών τους εξετάσεων και δεν απαιτείται η συνταγογράφησή της. Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στα Κέντρα Υγείας από την Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018 και αφού ενημερωθούν σχετικά από το προσωπικό των Κέντρων Υγείας, να συναινέσουν στη συμμετοχή τουs στο πολύ σημαντικό αυτό έργο για την διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού.

Τι πρέπει να γνωρίζω για την αλλογενή μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων

Η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των οστών και το αίμα του ομφάλιου λώρου αποτελεί συχνά τη μοναδική θεραπεία για την αντιμετώπιση νοσημάτων του μυελού των οστών, όπως οι λευχαιμίες, αλλά και μυελικές και ανοσολογικές ανεπάρκειες, σε παιδιά και ενήλικες.

Η επιτυχία της μεταμόσχευσης εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τη συμβατότητα μεταξύ δότη αιμοποιητικών κυττάρων και ασθενή-λήπτη ως προς τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας. Τα αντιγόνα αυτά κληρονομούνται από τους γονείς και έχουν διαφορετική σύνθεση για κάθε άνθρωπο, σχεδόν μοναδική.

Παρά τις επιστημονικές εξελίξεις, πολλοί ασθενείς δεν μπορούν να επωφεληθούν από τη θεραπευτική αυτή αντιμετώπιση, επειδή στερούνται ενός συμβατού δότη. Όσο περισσότεροι δότες μυελού καταγράφονται στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών και όσο περισσότερες μονάδες ομφαλικού αίματος αποθηκεύονται σε Δημόσιες Τράπεζες, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα κάθε ασθενής που θα νοσήσει από αιματολογικό νόσημα και χρειάζεται μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, να βρίσκει συμβατό μόσχευμα.

Πηγή: zarpanews.gr     https://virus.com.gr