Σκύλοι θεραπείας βοηθούν παιδιά με ΔΕΠΥ

Η ομάδα που βοηθήθηκε από σκύλους θεραπείας είχε σημαντικά καλύτερη εικόνα με τη βελτίωση της προσοχής και τις κοινωνικές δεξιότητες στις 8 εβδομάδες και είχε λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς.

Σκύλοι θεραπείας ενδεχομένως μπορεί να είναι αποτελεσματικοί στη μείωση συμπτωμάτων ΔΕΠΥ στα παιδιά, ανακάλυψε η πρώτη έρευνα του είδους της.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Human-Animal Interaction Bulletin (HAIB), έγινε σε παιδιά 7 έως 9 ετών που είχαν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και που δεν είχαν λάβει ποτέ φάρμακα για την πάθησή τους.

Ερευνητές του University of California, στο Irvine, συνέκριναν τα οφέλη από ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις με τις ίδιες παρεμβάσεις, με  προσθήκη βοήθειας από σκύλους θεραπείας.

Ένας σκύλος θεραπείας εκπαιδεύεται να παρέχει τρυφερότητα και αγάπη σε ανθρώπους σε νοσοκομεία, γηροκομεία και σχολεία.

Η έρευνα έδειξε ότι παιδιά με ΔΕΠΥ που έλαβαν παρέμβαση υποβοηθούμενη από σκύλους είχαν μείωση της έλλειψης προσοχής και βελτίωση στις κοινωνικές ικανότητες.

Η Sabrina Schuck, δήλωσε ότι το εύρημα ότι σκύλοι επιταχύνουν την ανταπόκριση στην αγωγή είναι σημαντικό.

Και οι 2 παρεμβάσεις φάνηκαν αποτελεσματικές για τη μείωση της έντασης των συμπτωμάτων μετά από 12 εβδομάδες.

Η ομάδα που βοηθήθηκε από σκύλους θεραπείας είχε σημαντικά καλύτερη εικόνα με τη βελτίωση της προσοχής και τις κοινωνικές δεξιότητες στις 8 εβδομάδες και είχε λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς.

Δεν παρατηρήθηκαν, ωστόσο, σημαντικές διαφορές όσον αφορά την υπερδραστηριότητα και την παρορμητικότητα.

 

Πηγές: Human-Animal Interaction Bulletin.,http://www.iatronet.gr