“Σορτάρισμα” στις επαναλαμβανόμενες συνταγές του ΕΟΠΥΥ με εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ

Έλεγχος επανασυνταγογράφησης δραστικής ουσίας όταν υπάρχει υπέρβαση

Τάξη στις επαναλαμβανόμενες συνταγές των χρονίως πασχόντων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, επιχειρείται με νέα εφαρμογή που έθεσε προ ημερών σε λειτουργία η ΗΔΙΚΑ στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Το πρόβλημα που έχει εντοπιστεί αφορά συνταγές που έχουν εκδοθεί και έχουν εκτελεστεί ή συνταγές που εκδόθηκαν και δεν εκτελέστηκαν ποτέ είτε λόγω καθυστέρησης του ασφαλισμένου, είτε λόγω απώλειας της συνταγής κοκ.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι ασθενείς καταφεύγουν και πάλι στο γιατρό τους ή σε άλλον γιατρό, ξαναγράφουν τα σκευάσματα που χρειάζονται και προχωρούν στην αγορά τους με εκτέλεση της νέας συνταγής.

Εντούτοις όμως, στο σύστημα φαίνεται η ποσότητα των φαρμάκων που έχει συνταγογραφηθεί για τον ασθενή και όταν ξεπεραστεί το 50% αυτής, ανά δραστική ουσία, τότε μπαίνει πλαφόν και δεν είναι δυνατή η περαιτέρω προμήθεια φαρμάκων για τη χρόνια πάθηση.

Τώρα, με το νέο σύστημα που εγκαινιάστηκε, προκειμένου ο γιατρός να προχωρήσει στην καταχώρηση συνταγής για την οποία προκύπτει υπέρβαση, θα πρέπει να αποδεχτεί την υπέρβαση του κανόνα και να επιλέξει συγκεκριμένη αιτιολογία από μια προκαθορισμένη λίστα που έχει ενταχθεί στο σύστημα.

Επίσης, κατά την Καταχώρηση Συνταγής θα είναι διαθέσιμη στην Προσθήκη Θεραπείας η επιλογή προβολής Εκτελεσμένων/Εκκρεμών Συνταγών με την ίδια δραστική ουσία, μορφή και περιεκτικότητα.

Αναλυτικά, όπως εξηγεί σχετικό έγγραφο της ΗΔΙΚΑ, στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ενεργοποιείται για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ο έλεγχος επανασυνταγογράφησης δραστικής ουσίας κατά την καταχώρηση συνταγής.

Ο έλεγχος θα διενεργείται σε σχέση με εκτελεσμένες συνταγές και συνταγογραφημένες που εκκρεμεί η εκτέλεσή τους.

1. Προβολή Εκτελεσμένων/Εκκρεμών Συνταγών με την ίδια δραστική ουσία 
Κατά την Καταχώρηση Συνταγής θα είναι διαθέσιμη στην Προσθήκη Θεραπείας η επιλογή προβολής Εκτελεσμένων/Εκκρεμών Συνταγών με την ίδια δραστική ουσία, μορφή και περιεκτικότητα. Με την επιλογή Εκτελεσμένες/Εκκρεμείς Συνταγές εμφανίζεται μια λίστα με τις θεραπείες που έχουν εκτελεστεί, καθώς και αυτές που έχουν συνταγογραφηθεί όμως εκκρεμούν προς εκτέλεση, με την ίδια δραστική ουσία, μορφή και περιεκτικότητα.
2. Έλεγχος επανασυνταγογράφησης δραστικής ουσίας 
Κατά την καταχώρηση συνταγή, θα γίνεται έλεγχος για κάθε δραστική ουσία που έχει προστεθεί στη συνταγή, προκειμένου να εξετάζεται εάν έχει επανασυνταγογραφηθεί η συγκεκριμένη δραστική ουσία/μορφή/περιεκτικότητα και είτε έχει εκτελεστεί ήδη είτε εκκρεμεί προς εκτέλεση. Εάν εντοπιστούν εκτελεσμένες θεραπείες, υπέρβαση προκύπτει όταν δεν έχει παρέλθει ο μισός χρόνος για τον οποίο επαρκεί η συνταγογραφημένη ποσότητα με βάση τη δοσολογία. Οι συνταγογραφημένες θεραπείες που εκκρεμούν προς εκτέλεση προκαλούν υπέρβαση σε κάθε περίπτωση.
Προκειμένου ο ιατρός να προχωρήσει στην καταχώρηση συνταγής που εμφανίζει υπέρβαση για μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες της συνταγής, θα πρέπει να αποδεχτεί την υπέρβαση και να επιλέξει αιτιολογία από την προκαθορισμένη λίστα.

Σημειώνουμε ότι το μέτρο αποτελεί το 7ο από 8 μέτρα ελέγχου των συνταγών σε γιατρούς και φαρμακεία, που είχε προωθήσει προς εφαρμογή η προηγούμενη διοίκηση του Οργανισμού  και για το οποίο χρειαζόταν ειδική εφαρμογή ώστε γιατροί και ιδιωτικά φαρμακεία να μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των δεικτών της συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών.

Πηγη:http://healthmag.gr