Στα δικαστήρια η ΟΕΝΓΕ για το μισθολόγιο – Ελπίδες για ειδικευόμενους και επικουρικούς γιατρούς

Οι γνώμες όλων των νομικών συγκλίνουν ότι η έκβαση των σχετικών δικών για τους μόνιμους είναι εξαιρετικά απίθανο να είναι θετική.

Σειρά νομικών κινήσεων, μεταξύ των οποίων και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αποφάσισε το γενικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) για το μισθολόγιο.

Σημειώνεται πως, με πρόσφατη απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας θεώρησε μεν αντισυνταγματικές τις μνημονιακές μειώσεις των μισθών, αλλά δεν ενέκρινε την αναδρομικότητα στη διεκδίκησή τους, παρά μόνον για τους ελάχιστους που είχαν προσφύγει δικαστικά.

Με σκοπό να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα διεκδίκησης, το γενικό συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

Να προσφύγει κατά της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και να ασκήσει τριτανακοπή. Δικαίωμα τριτανακοπής έχουν οι γιατροί του ΕΣΥ που θίγονται από την μη αναδρομικότητα της, δηλαδή όσοι δεν έχουν προσφύγει ατομικά έως τις 27 Φεβρουαρίου 2018, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 431/2018 του ΣτΕ.

Τριτανακοπή είναι το δικαίωμα που μπορεί να ασκήσει τρίτος που δεν είχε συμμετάσχει, ούτε είχε προσκληθεί να συμμετάσχει σε ορισμένη δίκη και δεν είχε καταστεί έτσι διάδικος κατά της οριστικής απόφασης.

Αφορά όσους βλάπτονται από την απόφαση ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο τα έννομα συμφέροντα τους. Η βλάβη αυτή μπορεί να είναι άμεση, έμμεση ή και ενδεχόμενη και μπορεί να απορρέει από το διατακτικό, ή το αιτιολογικό της προσβαλλόμενης απόφασης.

Η τριτανακοπή ασκείται σε προθεσμία 60 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης – δηλαδή από τις 27 Φεβρουαρίου 2018.

Οι Ενώσεις θα πρέπει έως τις 20 Απριλίου να στείλουν στην Ομοσπονδία καταστάσεις με τα ονόματα όλων των μόνιμων νοσοκομειακών γιατρών που δεν έχουν προσφύγει ατομικά έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Στις καταστάσεις δε θα συμπεριλαμβάνονται όσοι δικαιώνονται αναδρομικά από την απόφαση του ΣτΕ, ενώ τα δικαστικά έξοδα θα τα καλύψει η ΟΕΝΓΕ.

Ευρωπαϊκό

Η Ομοσπονδία θα προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της απόφασης του ΣτΕ. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το προεδρείο της ΟΕΝΓΕ, οι γνώμες όλων των νομικών συγκλίνουν ότι η έκβαση των σχετικών δικών για τους μόνιμους είναι εξαιρετικά απίθανο να είναι θετική.

Για τους ειδικευόμενους και τους επικουρικούς, οι πιθανότητες θετικής έκβασης είναι μεγαλύτερες γιατί η απόφαση του ΣτΕ δεν δεσμεύει τα πολιτικά δικαστήρια.

 

Πηγη:http://www.iatronet.gr