Στα θρανία οι διοικητές των νοσοκομείων

Το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραµµα  για τους διοικητές των νοσηλευτικών δομών του ΕΣΥ υλοποιήθηκε στις 11 και 12 Οκτωβρίου στην Αθήνα, στοΊδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις οργανώνει ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.).

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε θέμα «Εισαγωγή στην Κλινική Διακυβέρνηση – Λειτουργία οργάνων Κλινικής Διακυβέρνησης – Αξιολόγηση της Διοικητικής & Κλινικής Αποτελεσματικότητας». Την επιστημονική ευθύνη και υποστήριξη είχε το Ευρωµεσογειακό Ινστιτούτου Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας « Avedis Donabedian».

Tην έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος κήρυξε η πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ Δρ. Δάφνη Καϊτελίδου η έδωσε έμφαση στην ουσιαστική εστίαση του Οργανισµού στο τρίπτυχο: «Μέτρηση δεικτών αποτελεσµατικότητας – Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης – Υποστήριξη βελτίωσης των νοσοκοµείων». Χαιρετισμό απηύθυναν η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα και ο γενικός γραµµατέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως επισημάνθηκε, το Υπουργείο Υγείας αποβλέπει στον «εξορθολογισµό και στη συστηµατοποίηση της παροχής των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας προς τον πολίτη µε σηµαντικές καινοτοµίες, όπως για παράδειγµα, την ψηφιοποίηση και την ολοκλήρωση του ιατρικού φακέλου».
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύµβουλος του Ο.ΔΙ.ΠΥ, Βασίλης Μπαλάνης, αναφέρθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Ασθενών που ήδη έχει εκπονηθεί. Ο ίδιος ανακοίνωσε πως σύντοµα αναµένεται να εξειδικευτεί σε επιμέρους δράσεις εθνικής εμβέλειας. Μάλιστα, προβλέπεται ότι αυτές θα βελτιώσουν καθοριστικά τα αποτελέσματα και το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών Υγείας, έχοντας στον πυρήνα τους τον πολίτη.

Σημειώνεται πως ο επόμενος κύκλος θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 2 και 3 Νοεμβρίου. Επιδίωξη είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και η εγγύηση της ασφάλειας των ωφελουμένων από το ΕΣΥ, όπως ορίζει ο στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, προσδοκία αποτελεί, μέσω των προγραμμάτων του ΟΔΙΠΥ, να επιτευχθεί η βαθμιαία ενσωμάτωση σύγχρονων λειτουργικών προτύπων στα νοσοκομεία και σταδιακά, στο σύνολο των φορέων των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/