Στα “σκαριά” Κινητές Ομάδες Υγείας για πρωτοβάθμια περίθαλψη στις δυσπρόσιτες περιοχές

Τριμελείς έως 10μελείς ΚΟΜΥ θεσμοθετήθηκαν με τον πρόσφατο νόμο του υπουργείου Υγείας

Στη συγκρότηση Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ)  που θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών προσυμπτωματικού ελέγχου, πρόληψης, αποκατάστασης και προαγωγής της υγείας σε πληθυσμούς δυσπρόσιτων περιοχών ή απομονωμένων αγροτικών και ημιαστικών περιοχών, προχωρεί το υπουργείο Υγείας μετά τη θεσμοθέτηση των σχετικών ομάδων με τον πρόσφατο νόμο του υπουργείου Υγείας για τις ιδιωτικές κλινικές.

Στόχος του υπουργείου Υγείας με το νέο εγχείρημα, είναι η διασφάλιση της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψιν τα γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα της χώρας, σε συνδυασμό με την εξάπλωση της υγειονομικής φτώχειας και την απουσία ολοκληρωμένων πολιτικών πρόληψης και προαγωγής της υγείας, ιδίως σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές. Οι ομάδες αυτές θα υπαχθούν στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), λειτουργώντας συμπληρωματικά.

Για τη δημιουργία τους προβλέπεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού με 17,1 εκ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων) και από αυτά, θα αφορούν τα 12,9 εκ. ευρώ το κόστος μισθοδοσίας, τα 2,1 εκ. ευρώ λειτουργικές δαπάνες και άλλα 2,1 εκ. ευρώ προβλέπονται για έξοδα εγκατάστασης και εξοπλισμού.
Πρόσθετες δαπάνες ενδέχεται να προκύψουν για τους δήμους όπου θα διανυκτερεύουν οι Ομάδες, για τη διαμονή και σίτιση του προσωπικού, ποσά που θα μπορούν να καλυφθούν με επιδόματα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις για τη συγκρότηση των ΚΟΜΥ, οι οποίες θα υπάγονται στις ΔΥΠΕ, θα εκδίδεται υπουργική απόφαση ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της ΔΥΠΕ. Η ίδια απόφαση θα προβλέπει τον αριθμό των ΚΟΜΥ ανά ΔΥΠΕ καθώς και την μονάδα αναφοράς στην οποία θα υπάγονται οι ομάδες αυτές.

Οι ΚΟΜΥ θα είναι τριμελείς έως 10μελείς, αποτελούμενες από  έναν οδοντίατρο, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, μαιευτή/μαία, φυσικοθεραπευτή, δύο επαγγελματίες υγείας τεχνολογικής εκπαίδευσης ιατρικών εργαστηρίων, έναν διοικητικό υπάλληλο και δύο οδηγούς.

Το προσωπικό τους θα απασχολείται με  συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Την αρμοδιότητα στελέχωσης θα έχουν οι ΔΥΠΕ εφόσον προηγηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση από το ΑΣΕΠ.

Πηγη:http://healthmag.gr/