Στα 200 ευρώ το επίδομα αεροθεραπείας

Στο ποσό των 200 ευρώ καθορίστηκε το επίδομα αεροθεραπείας που θα λάβουν οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67%.

Το επίδομα θα καταβάλλεται αφού:

α) Ο ασφαλισμένος προσκομίσει: υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι δεν έλαβε και ούτε θα λάβει επίδομα από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης και δεν έχει νοσηλευτεί σε ίδρυμα -κρατικό ή δημόσιο- άνω των 46 ημερών κατά το διάστημα 1/6ου έως 31/8ου και

β) Γνωμάτευση ιατρού νοσοκομείου, ο οποίος θα πιστοποιεί την πάθηση και τη συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας του δικαιούχου.

Για αυτούς που πάσχουν από πνευμονοπάθεια απαιτείται επιπλέον υποβολή απόφασης υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕΠΑ.

Η υποβολή των δικαιολογητικών ξεκίνησε από 1/9/2018.

Πηγη:https://www.onmed.gr