Στα 297,5 εκατ. ευρω το clawback των παρόχων το 2017

Ξεπερνά τα 2 δις. ευρώ ο λογαριασμός των παρόχων (εκτός φαρμάκου) για clawback και rebate το διάστημα 2013-2017.

Τάσεις αποκλιμάκωσης φαίνεται να παρουσιάζει το clawback το οποίο καλούνται να πληρώσουν οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγεία προς τον ΕΟΠΥΥ το 2017, αν και ο συνολικός λογαριασμός για το διάστημα που υπάρχει ο οργανισμός (2012-2017) διαμορφώνεται στα 1,57 δις. ευρώ. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, για το 2017 οι πάροχοι επέστρεψαν περί τα 300 εκατ. ευρώ, ένα ποσό σημαντικά μειωμένο σχέση με άλλες χρονιές, καθώς πλέον μέσω της διαδικασία του αυτοματοποιημένου rebate και της εκκαθάρισης οι εταιρείες – πάροχοι έχουν ως επιβάρυνση μόνο clawback.

Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία προκύπτει ότι τo διάστημα 2013-2017(το 2012 δεν επεβλήθη clawback) υπήρξε συνολικά επιβάρυνση με clawback της τάξης των1,57 δισ. ευρώ. Επίσης από τα στοιχεία διαπιστώνεται ότι την περίοδο 2013-2015 υπήρξε επίσης επιβάρυνση της τάξης των 295 εκατ. ευρώ ως rebate που ανεβάζει το σύνολο του λογαριασμού στα 1,87 δις. ευρώ. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι οι πάροχοι στην 7ετή λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ έχουν επιβαρυνθεί με τουλάχιστον 2 δις. ευρώ, αν υπολογιστεί και το rebate 2016-2017 το οποίο αφαιρείται άμεσα κατά τη διαδικασία της υποβολής των τιμολογίων.

Θα πρέπει αν σημειωθεί ότι οι πάροχοι συνολικά στην 6ετία 2012-2017αιτήθηκαν για συνολικές αποζημιώσεις τιμολογήσεων της τάξης των 6,4 εκατ. ευρώ, όταν ο κλειστός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ ήταν περί τα 4,85 εκατ. ευρώ, για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανώ. Βεβαίως μιλάμε για μια περίοδο που δεν είχαν δημιουργηθεί κλειστοί προϋπολογισμοί και συμβάσεις με όλες τις κατηγορίες παρόχων. Η κατάσταση ξεκαθαρίζει το 2017 που πλέον σχεδόν το σύνολο των συνεργαζόμενων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικών παρόχων έχουν υπογράψει συμβάσεις και υπάρχει συγκεκριμένη δαπάνη γι αυτούς.

Τη μερίδα του λέοντος στις υποχρεωτικές επιστροφές, φαίνεται να κατέχουν οι ιδιωτικές κλινικές για τις οποίες υπάρχουν και στοιχεία για όλο το εξεταζόμενο διάστημα. ΟΙ κλινικές υπέβαλαν τιμολογήσεις πάνω από 2,1 δις. ευρώ ενώ ο συνολικός προϋπολογιμός ήταν κατά περίπου 650 εκατ. ευρώ χαμηλότερος. Τη διαφορά αυτή την κάλυψαν οι ίδιες οι κλινικές μέσω της καταβολής clawback και μέσω εκπτώσεων (rebate).

H δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα διαγνωστικά κέντρα όσον, αφορά στο clawback που είναι της τάξης των 511 εκατ. ευρώ. Όμως η συγκεκριμένη κατηγορία φαίνεται να είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος γα τον ΕΟΠΥΥ (μετά το φάρμακο) καθώς οι συνολικέ υποβολές 2012-2017 ξεπερνούν τα 2,8 δις. ευρώ. Το 2012 αποζημιώθηκε χωρίς επιβαρύνσεις, εν συνεχεία όμως ο κλάδος φαίνεται να επιβαρύνθηκε και με rebate πάνω από 300 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα διαγνωστικά λογικά κατέβαλαν πάνω από 800 εκατ. ευρώ την τελευταία 5ετία.

Clawback 2017

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η προηγούμενη χρονιά φαίνεται να οδηγεί προς μία εξισορρόπηση και οι διαδικασίες να είναι πιο ορθολογικές. Οι συνολικές υποβολές ήταν της τάξης των 1,519 δις. ευρώ με συνολικό προϋπολογισμό στα 1,233 δις. ευρώ. Προέκυψε δηλαδή clawback περί τα 297,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η αξία των υποβολών είναι μετά την αφαίρεση εκπτώσεων (rebate).

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ κατά το 2017, οι πάροχοι για:

Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών υπέβαλλαν τιμολόγια 354.313.392,02 ευρώ και κατέβαλαν clawback 89.313.384,03 ευρώ (προϋπολογισμός 265.000.000,00 ευρώ)

Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης, υποβολές 86.139.072,94 ευρώ, clawback 32.139.071,53 ευρώ (προϋπολογισμός 54.000.000,00 ευρώ)

Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής, υποβολές 66.061.185,93 ευρώ, clawback 16.061.183,33 ευρώ (προϋπολογισμός 50.000.000,00 ευρώ)

Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας, υποβολές 50.911.001,88 ευρώ, clawback 3.910.996,16 ευρώ(προϋπολογισμός 47.000.000,00 ευρώ)

Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων, υποβολές 413.602.386,12 ευρώ, clawback 63.602.050,54 ευρώ (προϋπολογισμός 350.000.000,00 ευρώ)

Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας, υποβολές 84.801.893,86 ευρώ, clawback 14.801.776,36 ευρώ(προϋπολογισμός 70.000.000,00 ευρώ)

Υπηρεσίες Αιμοκάθαρσης, υποβολές 155.465.949,23 ευρώ, clawback 15.465.941,35 ευρώ(προϋπολογισμός 140.000.000,00 ευρώ)

Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής, υποβολές 36.939.177,59 ευρώ, clawback 17.260.074,89 ευρώ (προϋπολογισμός 20.000.000,00 ευρώ)

Υγειονομικό Υλικό, υποβολές 224.776.480,43 ευρώ, clawback 39.815.964,70 ευρώ(προϋπολογισμός 194.000.000,00 ευρώ)

Πρόσθετη Περίθαλψη, υποβολές 46.409.046,32 ευρώ, clawback 5.089.355,43 ευρώ (προϋπολογισμός 43.000.000,00 ευρώ)

 

Πηγη:http://medispin.blogspot.com