Στελέχη του ΠΟΥ και καταξιωμένοι Ευρωπαίοι επιστήμονες έρχονται στην Αθήνα

Διήμερη συνάντηση στις 3 & 4 Οκτωβρίου πραγματοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στην Αθήνα (ξενοδοχείο «ROYAL OLYMPIC HOTEL»), με τη συμμετοχή των επικεφαλής των Εθνικών Ενώσεων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και των συνεργαζόμενων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.

Σκοπός της Συνάντησης είναι η επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πολιτικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που φέρει την ονομασία «Υγεία 2020», καθώς επίσης και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι τελευταίοι έχουν τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε τομείς όπως:

  • η επένδυση στον τομέα της υγείας μέσω της ολιστικής προσέγγισης της πορείας της ζωής των ανθρώπων με σκοπό την ενδυνάμωση τους,
  • η αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων της Ευρώπης στον τομέα της υγείας και ειδικότερα των μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών,
  • η ενίσχυση των συστημάτων υγείας και κυρίως η ενίσχυση και αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την ετοιμότητα, επιτήρηση και την ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και
  • η δημιουργία ευέλικτων κοινοτήτων και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους.

Στη διήμερη Συνάντηση θα παρευρεθούν στελέχη του Π.Ο.Υ. και καταξιωμένοι Ευρωπαίοι επιστήμονες διεθνούς κύρους στον τομέα της υγείας, ενώ θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη εκδήλωση επικοινωνήστε με την εταιρεία «ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που έχει αναλάβει την οργάνωση της διήμερης Συνάντησης στο τηλέφωνο: +30 210 5244760 ή στο e-mail: info@proopsis.gr

 

Πηγη:https://virus.com.gr