Στην τελική ευθεία η ηλεκτρονική προέγκριση για τα ακριβά φάρμακα – Έως 5.000 αιτήματα τον μήνα

Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ έχουν ήδη δημιουργήσει το περιβάλλον της δοκιμαστικής εφαρμογής και έχουν “παραμετροποιήσει” τα φάρμακα.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία ηλεκτρονικής προέγκρισης ακριβών και φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Η υποβολή των αιτημάτων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τους θεράποντες γιατρούς, τους γνωμοδοτούντες γιατρούς, τον ΕΟΦ, τον ΕΟΠΥΥ και την νέα Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται και η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ έχουν ήδη δημιουργήσει το περιβάλλον της δοκιμαστικής εφαρμογής και έχουν “παραμετροποιήσει” τα φάρμακα.

Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον της web εφαρμογής. Ο όγκος που θα διαχειρίζεται η εφαρμογή είναι περίπου 5.000 αιτήματα ανά μήνα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα την απόφαση με τα 378 ονόματα γιατρών 19 ειδικοτήτων, οι οποίοι θα προβαίνουν σε ηλεκτρονική προέγκριση φαρμάκων. Η απόφαση παρατίθεται πιο κάτω.

Οι περισσότερες ειδικότητες εκπροσωπούνται από 21 γιατρούς, με εξαίρεση τις Αιματολογία, Ακτινοθεραπευτική, Γαστρεντερολογία (από 20), την Παθολογία (22), την Ψυχιατρική και τη Δερματολογία (από 19), τη Γυναικολογία (18) και τη Ρευματολογία (16).

Οι συγκεκριμένοι γιατροί και ο κάθε θεράπων γιατρός που προωθεί αιτήματα έγκρισης αποζημίωσης φαρμάκων εγγράφονται ηλεκτρονικά και πιστοποιούνται στο σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης.

Σύμφωνα με τον νόμο 4512/18, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα διαχειρίζεται και θα εξετάζει αιτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα αποζημίωσης φαρμάκων για τις οποίες λαμβάνει απόφαση ο ΕΟΠΥΥ.

Φάρμακα

Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες σκευασμάτων:

  • Φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων της παραγράφου 2, του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010.
  • Φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα (εξωτερικού) και χορηγούνται μέσω έκτακτων εισαγωγών ή ατομικών αιτημάτων.
  • Φάρμακα που χορηγούνται εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων.
  • Φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων (θετικό κατάλογο), δεν έχουν αξιολογηθεί και ζητείται να χορηγηθούν κατ’ εξαίρεση, για νόσους ή παθολογικές καταστάσεις, άμεσα απειλητικές για τη ζωή ή ικανές να προκαλέσουν ανήκε- στο βλάβη στην υγεία.

Αφορά, επίσης, φάρμακα πρώιμης πρόσβασης που δεν χορηγούνται δωρεάν από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή τον τοπικό αντιπρόσωπο και για τα οποία ζητείται η χορήγηση προσωρινής ατομικής άδειας από τον ΕΟΦ.

Επιπλέον Πληροφορίες