Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ασφαλιστικές εισφορές – τι θα πληρώνουν οι γιατροί

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, από το νέο έτος, για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμενους και αγρότες προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο διατηρεί την ελάχιστη εισφορά στα επίπεδα που προβλέπει ο ν. 4387/16, ενώ μειώνει τις εισφορές για επιπλέον 250.000 μη μισθωτούς.

Συγκεκριμένα:

Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων μειώνεται από 1/1/2019 στο 13,33%, από 20% που είναι σήμερα

Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται σε 12% από 18% που θα ήταν την 1/1/2019.

Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των νέων επιστημόνων μέχρι το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση θα είναι από το νέο έτος 13,33%.

Για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες, μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, η εισφορά για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται αναδρομικά από 1/1/2017 στην ελάχιστη βάση υπολογισμού, ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος.

Κατά την τελευταία τριετία ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες πληρώνουν το 70% του εισοδήματός τους σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και ορισμένες διατάξεις που αφορούν τον τομέα Υγείας και Πρόνοιας:

Εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ μέχρι την 31/12/2019 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους, τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ..

Συστήνονται 341 οργανικές θέσεις για τα 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα παραρτήματά τους. Οι προκηρύξεις των θέσεων θα εκδοθούν το αργότερο μέχρι 28.2.2019.

Πηγη:https://www.onmed.gr/