Στον «αέρα» ο τιμοκατάλογος των ιδιωτικών κλινικών

Αυξημένο παράβολο κατά 13,5% προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο – «σκούπα» για την Υγεία στο άρθρο 11, το επιβαλλόμενο παράβολο του Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης αυξάνεται σε 20 ευρώ για κάθε κλίνη (από 17,61 ευρώ που είναι σήμερα), ενώ σε περίπτωση τροποποίησης της άδειας ίδρυσης, κατατίθεται παράβολο ποσού 1.000 ευρώ.

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, παράγοντες της αγοράς κρίνουν βέβαιη την επέκταση του δικτύου και κλινών που διαθέτουν σήμερα οι ιδιωτικές κλινικές.

Στον «αέρα» ο τιμοκατάλογος

Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 25 οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει υποχρεωτικά να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τον τιμοκατάλογο των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων, ώστε να είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες προς όλους τους ενδιαφερομένους.

Στο πλαίσιο κωδικοποίησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών καθώς και περιγραφή των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών τους, το νομοσχέδιο επανακαθορίζει και το ύψος των διοικητικών προστίμων στους παραβάτες σχετικά με τη λειτουργία ιδιωτικής κλινικής, τα οποία θα κυμαίνονται από 15 έως 70 χιλ. ευρώ έναντι 15 έως 60 χιλ. ευρώ που ισχύει σήμερα (άρθρο 21).

Το άρθρο 21 επανεισάγει τη διάταξη περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στις κλινικές που επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών υγείας σε πανεπιστημιακούς γιατρούς ή γιατρούς του ΕΣΥ που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 70.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής.

Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής κλινικής

Σύμφωνα με το άρθρο 23, σε ό,τι αφορά την ίδρυση ιδιωτικής κλινικής, για τις γενικές κλινικές ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός 40 κλινών, ενώ για τις μεικτές κλινικές 30.

Υπενθυμίζεται ότι παράγοντες της αγοράς έχουν εδώ και καιρό εκφράσει την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου άρθρου, εκτιμώντας ότι ο ελάχιστος αριθμός των 40 κλινών που προβλέπει αναμένεται να βάλει «λουκέτο» στις μικρές κλινικές της χώρας, με αριθμό κλινών κάτω των 30, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι περισσότερες από 35 σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου για προσαρμογή των κλινικών που ήδη λειτουργούν, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής των μέτρων μόνο σε κλινικές που θα αναπτυχθούν μετά την ψήφισή του.

Η υποχρεωτική ανάπτυξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) με τουλάχιστον έξι (6) κλίνες στις κλινικές άνω των 80 κλινών, που προβλέπει το άρθρο 36, αποτελεί άλλο ένα «φλέγον» σημείο του νομοσχεδίου, καθώς σύμφωνα με τους επιχειρηματίες η πρόβλεψη αυτή αφενός προϋποθέτει δυσχερείς αναπροσαρμογές στους χώρους των κλινικών, αφετέρου συνεπάγεται ένα δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος, το οποίο ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ

Παραμένουν τα καταστήματα

Σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις που αρχικά είχαν διαρρεύσει, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8, επιτρέπεται η κατ΄ εξαίρεση εγκατάσταση καταστημάτων που προορίζονται για χώρους εστίασης, καθώς και καταστημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πώλησης ειδών δώρων και ανθοπωλείων, στο κτίριο ή στο συγκρότημα κτιρίων της ιδιωτικής κλινικής και σε ανεξάρτητο λειτουργικά χώρο, εφόσον προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τέλος, στις γενικές ή μικτές κλινικές επιτρέπεται η ανάπτυξη τμημάτων νοσηλείας ανηλίκων, εφόσον αποτελούν ανεξάρτητα λειτουργικά χώρο ή σύνολο χώρων μέσα στο κτίριο της κλινικές.

 

Πηγη:https://www.healthpharma.gr