Στον ειδικό γιατρό με παραπεμπτικό ή χωρίς; – Νέες αμοιβές γιατρών

Ο χρόνος των ιατρικών επισκέψεων στην ΠΦΥ ανά ειδικότητα

Εξάμηνη παράταση στις αμοιβές των οικογενειακών γιατρών με τις αρχικές συμβάσεις των 1800 ευρώ περίπου για γενικούς γιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους, καθώς και πριμοδότηση στην εξέταση παιδιών και εφήβων, δίνει νέα απόφαση του υπουργείου Υγείας.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «κατ’ εξαίρεση, κατά το πρώτο έτος της ισχύος της σύμβασης (σ.σ. αντί της αρχικής πρόβλεψης περί εξαμήνου), η αμοιβή των οικογενειακών ιατρών ανέρχεται για τους μεν Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους στα 1.801,09€ για τους δε Παιδιάτρους στα 1.800,00€. Μετά τη παρέλευση του έτους η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πληθυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000€».

Με την ίδια απόφαση διευρύνεται η ηλικιακή ομάδα παιδιών και εφήβων, βάσει της οποίας υπολογίζεται η μετέπειτα αμοιβή των γιατρών, καθώς ο συντελεστής 1,20 για κάθε εξεταζόμενο ασθενή εφαρμόζεται πλέον στις ηλικίες 0-16 ετών αντί 0-14 ετών που ήταν μέχρι πρότινος.

Στο μεταξύ, με άλλη απόφαση καθορίζεται ο χρόνος εξέτασης των ασθενών στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε 15 λεπτά, ενώ κατ ‘ εξαίρεση για τους παιδιάτρους προβλέπεται η εξέταση  να διαρκεί 20 λεπτά, για τους οικογενειακούς γιατρούς 30 λεπτά όταν πρόκειται για εγγραφή σε αυτούς νέων ασφαλισμένων, για τους νευρολόγους και καρδιολόγους 20 λεπτά, τους γυναικολόγους και οφθαλμιάτρους επίσης 20 λεπτά, για τους ψυχιάτρους 30 λεπτά και τους παιδοψυχιάτρους 45 λεπτά.

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια του χρόνου εξέτασης του κάθε ασθενούς εξαρτάται από την κατάσταση της υγείας του και υπόκειται στην επιστημονική κρίση του εξετάζοντος ιατρού.

Επισκέψεις

Λαμβάνοντας υπόψη το ωράριο εργασίας των ιατρών, το χρόνο ανάπαυσης και τη διάρκεια των επισκέψεων προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός επισκέψεων. Στο σύνολο των επισκέψεων υπολογίζεται ο αριθμός των έκτακτων επισκέψεων (20% του χρόνου). Τέλος, με βάση τον εγγεγραμμένο πληθυσμό επί του συνολικού πληθυσμού ευθύνης (ποσοστό κάλυψης) υπολογίζεται διαβαθμισμένα ο αριθμός των προγραμματιζόμενων επισκέψεων για τους εγγεγραμμένους και τους μη εγγεγραμμένους σε οικογενειακό ιατρό  και ο αριθμός των επισκέψεων με ή χωρίς παραπομπή σε ιατρό ειδικότητας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι για κάθε επίσκεψη μη εγγεγραμμένου πληθυσμού, που προγραμματίζεται με σκοπό την εγγραφή, αφαιρούνται δύο επισκέψεις μη εγγεγραμμένων.

Οι οικογενειακοί γιατροί προβλέπεται να έχουν μέχρι 26 επισκέψεις, οι παιδίατροι, νευρολόγοι και καρδιολόγοι 20 και οι γιατροί λοιπών ειδικοτήτων 26.

Για τις ιατρικές ειδικότητες, για τις οποίες δεν προβλέπεται παραπομπή, το ημερήσιο πρόγραμμά τους περιλαμβάνει επισκέψεις ελεύθερα προγραμματιζόμενες και έκτακτες.

Συγκεκριμένα ανά ειδικότητα το πρόγραμμα διαμορφώνεται:

  • Για ιατρούς Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Οφθαλμολογίας: 16 επισκέψεις και 4 έκτακτες,
  • Για ιατρούς Παιδοψυχιατρικής: 8 επισκέψεις ελεύθερα προγραμματισμένες και μία έκτακτη,
  • Για ιατρούς Ψυχιατρικής: 10 επισκέψεις ελεύθερα προγραμματισμένες και 3 έκτακτες
  • Για οδοντιάτρους και ορθοδοντικούς περιλαμβάνει 10 επισκέψεις ελεύθερα προγραμματισμένες και 3 έκτακτες.

 

Πηγη:http://healthmag.gr/