Στον Εισαγγελέα οι τραυματισμοί ασθενών σε μονάδες ψυχικής υγείας

Στον ατομικό φάκελο του ασθενούς θα περιλαμβάνεται λεπτομερής ιατρική γνωμάτευση και εκτίμηση αν πρόκειται για κακομεταχείριση

Την Εισαγγελική διερεύνηση περιστατικών τραυματισμών ασθενών Μονάδων Ψυχικής Υγείας, ζητά με έγγραφό του ο γενικός γραμματέας Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος, μετά την «εμπιστευτική» έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής θεραπείας ή τιμωρίας (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ελλάδα, κατόπιν της επίσκεψης που πραγματοποίησε κλιμάκιό της στις 10-19 Απριλίου 2018.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας, όλες οι περιπτώσεις τραυματισμών ασθενών, καταγράφονται λεπτομερώς σε συγκεκριμένο αρχείο, καθώς και στον ατομικό φάκελο του ασθενούς.

Οι ασθενείς που έχουν υποστεί τραυματισμό εξετάζονται από ιατρό, ο οποίος συντάσσει σχετική γνωμάτευση.

Η γνωμάτευση του ιατρού περιλαμβάνει υποχρεωτικά αναλυτική περιγραφή του τραυματισμού, και ειδική μνεία στην περίπτωση που, κατά τη γνώμη του ιατρού, ο τραυματισμός είναι ενδεικτικός πιθανής κακομεταχείρισης (από το προσωπικό ή από άλλο ασθενή).

Όλες οι γνωματεύσεις για τραυματισμούς ασθενών, από τις οποίες προκύπτει υπόνοια πιθανής κακομεταχείρισης (από το προσωπικό ή από άλλο ασθενή), ακόμη και ελλείψει σχετικού ισχυρισμού, παραπέμπονται στην αρμόδια Εισαγγελία με ευθύνη της Διοίκησης των Νοσοκομείων ή, προκειμένου για Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, του Επιστημονικά Υπεύθυνου της Μονάδας.

Πηγη:http://healthmag.gr