Στον ευρωπαϊκό “κύκλο” HTA μπαίνει και η Ελλάδα…

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού για την Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας (Health Technology Assessment -HTA), αποφασίζοντας να κεντρικοποιήσει, με κοινές διαδικασίες για όλα τα κράτη μέλη, το βασικό στάδιο της διαδικασίας, την κλινική αξιολόγηση νέων φαρμάκων και συγκεκριμένων ιατρικών συσκευών. Όπως είχε γράψει το Virus, σε αυτή την προσπάθεια, η οποία προβλέπει και την αναθεώρηση της Οδηγίας 2011/24/Ε.Ε., κεντρικό ρόλο θα έχει μια Συντονιστική Ομάδα κρατών-μελών για το HTA, που θα αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Ρουμανία ήταν οι μόνες χώρες που δεν έχουν ενταχθεί στο κοινό δίκτυο HTA.

Μέχρι τώρα, γιατί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, Γ. Γιαννόπουλου η εικόνα αυτή επιχειρείται να αλλάξει. Εν αναμονή της Σύστασης της Επιτροπής HTA, η οποία βρίσκεται στη φάση των προσωπικών συνεντεύξεων, αλλά και το μελλοντικό Φορέα συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικότερα, η Ομάδα Εργασίας αναλαμβάνει την παρακολούθηση και μελέτη της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/24/Ε.Ε.. “Η επεξεργασία του υλικού το οποίο θα αποστέλλεται μέσω της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, από τους εκπροσώπους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανατροφοδότηση σχετικών παρατηρήσεων, κατόπιν ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας”, σημειώνεται στην απόφαση. Η θητεία των μελών της Ομάδας Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.

Μέλη της θα είναι οι:
1. Δ. Κούβελας, Καθηγητής Φαρμακολογίας του Α.Π.Θ.
2. Δ. Πανταζής, Διευθύνων Σύμβουλος ΙΦΕΤ.
3. Ι. Ποδηματάς, Ειδικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα.
4. Χρ. Κανη, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκου, στη Δ/νση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ.
5. Ν. Ράπτης, Ειδικός Συνεργάτης στο Γραφείο του Υπουργού.
6. Ελπ. Παβη, Επιμελήτρια Τομέα Οικονομικών της Υγείας στην ΕΣΔΥ.
7. Ελ. Μανίτσα, Ειδικός Συνεργάτης στο Γραφείο του Υπουργού.
8. Β. Κουτραφούρη, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ, ως εκπρόσωπος του ΕΟΦ.
9. Π. Καλογεράκης, Προϊστάμενος Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας.

Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η κ. Μανίτσα.

Ομάδα Εργασίας για την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

 

Πηγη:https://virus.com.gr