Στουρνάρας: Απαραίτητη η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο σύστημα υγείας

Αυξανόμενη θα βαίνει η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών για υπηρεσίες υγείας, εκτίμησε ο  διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, απο το βήμα του 12ου Insurance Conference.

Το επιχείρημα του κ. Στουρνάρα «σφυριλατήθηκε» στη βάση της διαπίστωσης ότι «τα δημόσια συστήματα υγείας δεν θα έχουν εσαεί τη δυνατότητα να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες προς όλους».

Τα οφέλη

«Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες θα ωφεληθούν από την εισαγωγή ενός εθνικού, δημόσιου, καθολικού, συστήματος υγείας που να καλύπτει τις “ανάγκες” του πληθυσμού και να αφήνει τη χρηματοδότηση και την κάλυψη των “επιθυμιών” του σε μια κατάλληλα εποπτευόμενη αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας» υποστήριξε χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΤτΕ.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προσδιορίζεται ο όρος Yγεία ως «την κατάσταση της πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας, και όχι απλώς την απουσία κάποιας ασθένειας ή αναπηρίας» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.Στουρνάρας.

Λαμβάνοντας υπόψιν τον ευρύ αυτόν ορισμό, πέρα από το πλαίσιο που τίθεται από τις εθνικές πολιτικές Yγείας, ο κ.Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η νέα αντίληψη του όρου «μπορεί να αυξήσει τις ατομικές προσδοκίες σε επίπεδο που να σημαίνει όση περίθαλψη χρειαζόμαστε και θέλουμε, στον χρόνο που τη θέλουμε».

Με την οπτική αυτή «διευρύνεται η πληθυσμιακή κάλυψη των δυνητικών υπηρεσιών υγείας, όταν αυτές ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις πέραν του αναγκαίου, αλλά και το κόστος για την καθολική παροχή αυτών των υπηρεσιών αυξάνεται ταχύτερα από το ρυθμό της οικονομικής μεγέθυνσης» σημείωσε με νόημα ο κ.Στουρνάρας.

Ως εκ τούτου, τα κράτη δέχονται μεγαλύτερες δημοσιονομικές πιέσεις για να προσφέρουν υπηρεσίες που βρίσκονται μέσα στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων τους.
Η αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας κρίνεται μεταξύ του επιθυμητού και του αναγκαίου, με ηθικά και πολιτικά κριτήρια, για παράδειγμα η κοινωνική ηθική ως παράγοντας ισορροπίας μεταξύ κοινωνικής αλληλεγγύης και προσωπικής αυτονομίας.

Τα τρωτά σημεία της ελληνικής περίπτωσης

Αχίλλειος πτέρνα του ελληνικού συστήματος υγείας αποτελεί το γεγονός ότι «δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να αναπτύξουμε ένα σύστημα υγείας με εμφανώς καθορισμένους στόχους, στο πλαίσιο του τρίπτυχου “κόστος-ποιότητα-προσβασιμότητα». Ούτε έχουμε κατορθώσει σε ικανοποιητικό βαθμό να αποφασίσουμε το ρόλο των ιδιωτών στην επιτέλεση των τριών πρώτων βασικών λειτουργιών».

Διακρίνοντας μεταξύ των “αναγκών” και των “επιθυμιών”, ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι στο πλαίσιο των δεύτερων, που έχουν έμμεση συμβολή στην υγεία του πληθυσμο, « η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να ενταχθεί για να προσφέρει διεξόδους προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας».

Σχετικά με επιλογή ή τον συνδυασμό του δημόσιου ή ιδιωτικού συστήματος υγείας , ο κ.Στουρνάρας επεσήμανε «Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες θα ωφεληθούν από την εισαγωγή ενός εθνικού, δημόσιου, καθολικού, συστήματος υγείας που να καλύπτει τις “ανάγκες” του πληθυσμού και να αφήνει τη χρηματοδότηση και την κάλυψη των “επιθυμιών” του σε μια κατάλληλα εποπτευόμενη αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας».

Προϋπόθεση αποτελεί ένα νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για να μην υπονομευθεί η ομαλή λειτουργία του, καθώς και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εποπτεία του.

Πηγή: Insuranceworld.gr ,https://virus.com.gr