Στο γκρεμό» οδηγούνται τα Διαγνωστικά

Μειώσεις στις τιμές, rebate και μια δαπάνη εκτός ελέγχου οδηγούν τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια στην κατάρρευση, την ώρα που ο δημόσιος τομέας είναι σχεδόν ανύπαρκτος.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για κατάρρευση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος καλύπτει το 90% των αναγκών σε διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις. Ένας τομέας που απαριθμεί 20 χιλιάδες εργαζόμενους.

«Οι δημόσιες δομές, όπως είναι τα εργαστήρια του Π.Ε.Δ.Υ. (πρώην ΙΚΑ και νυν Το.Μ.Υ.) και τα εξωτερικά ιατρεία των Δημόσιων Νοσοκομείων είτε υπολειτουργούν, στην περίπτωση των πρώτων, είτε απαιτούνται δύο με τρείς μήνες αναμονή για την εκτέλεση ακόμη και της πλέον απλής διαγνωστικής εξέτασης στα δεύτερα», ξεκαθαρίζει ο ΠΑΣΙΔΙΚ.

Επιπλέον, οι οφειλές που προέρχονται από τα παλαιά ασφαλιστικά ταμεία που ενσωματώθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι σε μεγάλο βαθμό σε εκκρεμότητα. Αλλά ο Ε.Φ.Κ.Α, που είναι ο αρμόδιος γι’ αυτές τις πληρωμές και έχει λάβει την πίστωση από τους δανειστές, δεν προχωράει στην εξόφλησή τους, «με αποτέλεσμα τα Διαγνωστικά Κέντρα και τα Εργαστήρια να μην έχουν ούτε την απαραίτητη ρευστότητα για τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας τους, ενώ παράλληλα ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απαιτεί από τις μονάδες αυτές να επιστρέψουν τις περικοπές που έχει επιβάλλει με τα μέτρα του rebate και του claw back των ετών 2013 – 2015 άμεσα, έστω και με τη μορφή των μηνιαίων καταβολών».

Την ώρα, λοιπόν, που η ζήτηση παραμένει «στο κόκκινο», ο κλάδος των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά ασφυκτικών μέτρων. Εκτιμάται, δε, ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών το τρέχον έτος θα έχει ως αποτέλεσμα να περικοπούν τα προσδοκόμενα έσοδα από τις εκτελεσθείσες εξετάσεις και πράξεις «πάνω από το 45% των μηνιαίων απαιτήσεων τους, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη συνέχιση της λειτουργίας των παραπάνω ιατρικών εργαστηριακών μονάδων».

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο αυτά είναι:

Α) Συνεχείς μειώσεις επί των ονομαστικών τιμών σχεδόν όλων των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων, τιμές οι οποίες έχουν προσδιοριστεί με απόφαση του Κ.Ε.Σ.Υ. από το μακρινό έτος 1991 και οι οποίες μειώθηκαν ακόμα περισσότερο 2 φορές (2013 και 2015), σε ποσοστό που σε κάποιες από αυτές τις εξετάσεις έφτανε μέχρι και το 65% της αρχικής τους τιμής.

Β) Επιβολή τμηματικών εκπτώσεων (rebate), οι οποίες στην τελευταία κλίμακά τους φτάνουν το 50% επί των ήδη μειωμένων τιμών και οι οποίες μεσοσταθμικά κυμαίνονται στο 25% περίπου.

Γ) Εφαρμογή αυτόματης περικοπής υπέρβασης της δαπάνης (claw back), όταν η αξία των διενεργούμενων διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων ξεπεράσει το όριο ενός άκρως ελλειμματικού προϋπολογισμού, περικοπή η οποία στα 5 χρόνια εφαρμογής της (2013-2017) κυμαίνεται μεταξύ 15% και 25% μεσοσταθμικά, κατ’ έτος.

Δ) Απαίτηση επιστροφής μεγάλων χρηματικών ποσών από τους συμψηφισμούς μεταξύ οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους των ετών 2012-2015, με τις οφειλές των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την επιβολή των μέτρων rebate και claw back των ετών 2013-2015, ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι πάροχοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και που φτάνουν το 15% των σημερινών μηνιαίων απαιτήσεων αυτών των εργαστηριακών μονάδων και θα παρακρατούνται μέχρι και για 60 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις.

 

Πηγη:https://virus.com.gr