Στο εθνικό τυπογραφείο η προκήρυξη των 1116 θέσεων σε φορείς Υγείας

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Κ/2019, προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

 

Πηγη:https://www.healthview.gr/