Στο «μικροσκόπιο» η ΥΑ της Τιμολόγησης

Επισημάνσεις επί του προσχεδίου της Υπουργικής Απόφασης, που θα θέσει σε εφαρμογή τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στη διαδικασία τιμολόγησης, κατέθεσαν οι εκπρόσωποι φαρμακευτικών εταιρειών στην Επιτροπή Παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης.

Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του 2019, το πρώτο που θα δημοσιευθεί βάσει του νέου πλαισίου, αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Πριν τη δημοσίευση του, όμως, η Αριστοτέλους οφείλει να εκδώσει τη σχετική εφαρμοστική ΥΑ. Προσχέδιο της παραδόθηκε στους εκπροσώπους των φαρμακευτικών εταιριών, προκειμένου να την επεξεργαστούν και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους.

Οι παρατηρήσεις συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης. Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) κατέθεσε στον Υπουργό Υγείας και σχετικό υπόμνημα, το οποίο εστίαζε σε δύο βασικά σημεία, λόγω των στρατηγικών μεταρρυθμιστικών τους χαρακτήρα.

Αφενός, λοιπόν, για το ΣΦΕΕ είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση Δευτεροβάθμιας Επιτροπής στον ΕΟΦ, η οποία θα εξετάζει επίσημα τις ενστάσεις των ΚΑΚ, επί του δημοσιευμένου δελτίου τιμών. Η σύσταση της, δε, θα πρέπει να διαφέρει της Επιτροπής που ήταν υπεύθυνη για τον αρχικό καθορισμό της τιμής.

Αφετέρου, οι φαρμακευτικές εταιρείες σημειώνουν πως θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα οικειοθελούς μείωσης τιμής και να επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει προγραμματισμένη έκδοση Δελτίου Τιμών.

Διαβάστε την εδώ: Πρόταση ΥΑ Τιμολόγησης. docx

Αξίζει, πάντως, να σημειώσουμε ότι βάσει της Υ.Α. για τα βιο-ομειδή φάρμακα θα τιμολογούνται βάσει του μ.ο. των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης «του ιδίου φαρμάκου, ως προς τη δραστική ουσία, τη φαρμακοτεχνική μορφή, την περιεκτικότητα και τη συσκευασία (εννιαψήφιος κωδικός Ε.Ο.Φ. )». Η αρχική πρόβλεψη της νομοθετικής ρύθμισης προέβλεπε πως η τιμή των βιο-ομοειδών φαρμάκων θα διαμορφωνόταν στο 75% της τιμής του αντίστοιχου πρωτότυπου βιολογικού φαρμάκου. Η κατεύθυνση αυτή είχε συνοδευτεί από ενστάσεις, οι οποίες φέρεται πως εισακούστηκαν, με αποτέλεσμα η αλλαγή να μην αναφέρεται στην τελική διάταξη που εισήχθη στο νόμο, παραπέμποντας στην ΥΑ. Σε αυτή, τελικά, επιλέχθηκε ο υπολογισμός βάσει του μ.ο. των 2 χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης.

Στα επιμέρους ζητήματα, διευκρίνιση χρειάζεται επί της διαδικασίας τιμολόγησης των ΜΗΣΥΦΑ, καθώς η ΥΑ αφήνει να εννοηθεί ότι θα τιμολογούνται με βάση το μ.ο. των τριών χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε. (προηγούμενο καθεστώς). Επιπλέον, σε διάφορα σημεία γίνεται λόγος για ανάρτηση επίσημων πηγών και εργαλείων υπολογισμού (όπως στην περίπτωση των απομειωτών πχ για τον προσδιορισμό της τιμής παραγωγού), ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας.

 

 

Πηγη:https://virus.com.gr