Στο 10,6% η ανεργία για τους αποφοίτους των επιστημών Υγείας

Έρευνα του ΙΟΒΕ αναδεικνύει τις επιστήμες υγείας ως ένα από τα πλέον ισχυρά καταφύγια επαγγελματικής αποκατάστασης.
Την επαγγελματική εξασφάλιση εκείνων που επιλέγουν και καταφέρνουν να σπουδάσουν στα πανεπιστημιακά τμήματα των κλάδων της υγείας, επιβεβαιώνει η τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ «Εκπαίδευση και αγορά εργασίας στην Ελλάδα: Επιπτώσεις της κρίσης και προκλήσεις». Αφενός ο χώρος της υγείας απασχολεί πτυχιούχους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αφετέρου η κρίση μπορεί να επηρέασε τις αμοιβές αλλά όχι τόσο τις θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα το 11% των πτυχιούχων ΑΕΙ να ασχολούνται στον κλάδο της υγείας. Το ποσοστό αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο σε σχέση με ο μέσο όρο των 28 χωρών της ΕΕ, το οποίο διαμορφώνεται στο 9,9%, με το μεγαλύτερο να σημειώνεται στην Ιταλία με 15%.
Όπως επισημαίνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, διαχρονικά το μικρότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στους αποφοίτους των επιστημών Υγείας. Το 2016 διαμορφώθηκε στο 10,6%, και είναι το χαμηλότερο για την τελευταία πενταετία. Βέβαια δεν είναι για όλους τους σπουδαστές των κλάδων τα ποσοστά ίδια. Ειδικότερα στους αποφοίτους ΤΕΙ του κλάδου είναι υψηλό ποσοστό ανεργίας (π.χ. τμήματα νοσηλευτικής) το οποίο φτάνει το 18% το 2016 και είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 2004 (8%). Την ίδια στιγμή όμως το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων από τμήμα υγεία ΑΕΙ είναι 5%, αυξημένο βέβαια σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα (3% το 2009).
Αποτελέσματα έρευνα ΙΟΒΕ
Στις δραστηριότητες Υγείας το 2016 οι εργαζόμενοι με ανώτατη εκπαίδευση αυξήθηκαν κατά 16% σε σχέση με το 2009, ενώ καταγράφεται μέση ετήσια άνοδος 1,4% την περίοδο 2009-2016. Συνολικά πάντως η απασχόληση στον κλάδο σημείωσε μείωση και από 234.600 άτομα το 2009 υποχώρησαν στα 225.300 το 2017.
Εδώ θα πρέπει αν σημειώσουμε ότι οι απασχολούμενοι που είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης ήταν πέρυσι 131.900 έναντι 120.000 το 2009. Επίσης οι απασχολούμενοι με απολυτήριο Λυκείου το 2009 ήταν 45.100 και τα 2017 33.400 και είναι οι λιγότεροι σε σχέση με τους άλλους κλάδους
Όπως αναφέρεται στην έρευνα, στην Εκπαίδευση, την Δημόσια Διοίκηση – Άμυνα, το Εμπόριο και την Υγεία-Κοινωνική μέριμνα απασχολούνται τρείς στους πέντε απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.
Με βάση το αντικείμενο σπουδών το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων στην Ελλάδα είναι απόφοιτοι του πεδίου κοινωνικών – οικονομικών και νομικών επιστημών. Το μερίδιο των αποφοίτων στις επιστήμες Υγείας είναι ελαφρώς μικρότερο, ενώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το 2004.
Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ όμως ότι μόνο το 63% του πληθυσμού της χώρας με ανώτατη εκπαίδευση το 2016 είχε εργασία. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ολοκληρώσει σπουδές στο ευρύτερο αντικείμενο Κοινωνικές επιστήμες-Οικονομικά-Νομικά (σχεδόν 1 στους 3 στο σύνολο των εργαζομένων με ανώτατη εκπαίδευση το 2016) καταγράφοντας μέση ετήσια άνοδο 3,3% την περίοδο 2003-2016. Επιπλέον, σε σχέση με το 2003 παρατηρείται αύξηση κατά 53%. Ακολουθούν οι απασχολούμενοι με σπουδές στον ευρύτερο τομέα Μηχανολογία-Βιομηχανία-Κατασκευές οι οποίοι καταγράφουν αύξηση κατά 32,3% και μέσο ετήσιο ρυθμό 2,2%. Σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο κυμάνθηκε η απασχόληση των ατόμων με σπουδές στον τομέα της Υγείας με άνοδο παρόμοια με εκείνη των αποφοίτων σε Νομικές, Οικονομικές και σχολές Κοινωνικών επιστημών.
Η πλειονότητα των απασχολούμενων με ανώτατη εκπαίδευση έχουν σπουδές στις Κοινωνικές επιστήμες-Οικονομικά-Νομικά. Ακολουθούν οι απασχολούμενοι με σπουδές στον ευρύτερο τομέα Μηχανολογία-Βιομηχανία-Κατασκευές στους οποίους καταγράφεται αύξηση κατά 32,3% σε σχέση με το 2003. Σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο κυμάνθηκε η απασχόληση των ατόμων με σπουδές στον τομέα της Υγείας (177 χιλ.) με σημαντική άνοδο, παρόμοια με εκείνη των αποφοίτων σε Νομικές, Οικονομικές και σχολές Κοινωνικών επιστημών, συγκριτικά με τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας (+50%).
Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης καταγράφονται στους αποφοίτους Υγείας (71%), όπου η κάμψη σε σχέση με το 2009 είναι ηπιότερη – και στους απόφοιτους σχολών πληροφορικής (69%). Στους αποφοίτους στο πεδίο σπουδών Βιομηχανία– Κατασκευές ήταν σχεδόν αντίστοιχο με εκείνο για το σύνολο των εργαζόμενων με ανώτατη εκπαίδευση (65% έναντι 81% το 2009 και 80% το 2003), ενώ σχεδόν παρόμοια εικόνα παρατηρείται στους αποφοίτους Κοινωνικών-Οικονομικών-Νομικών σπουδών (63% το 2016 έναντι 75% το 2009 και 74% το 2003).Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών καταγράφονται στους πτυχιούχους επιστημών Υγείας 74%) και Εκπαίδευσης (78%).
Τέλος τονίζεται ότι έντονη είναι η επίδραση του διδακτορικού διπλώματος στον μισθό στα ΝΠΔΔ / ΝΠΙΔ (2,4 φορές υψηλότερος μισθός), γεγονός που ενδεχομένως σχετίζεται με τη δραστηριότητα των οργανισμών αυτών σε υπηρεσίες υγείας και ανώτατης εκπαίδευσης, όπου η φύση της εργασίας απευθύνεται σε άτομα με υψηλή κατάρτιση.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com