Στόχος του ΕΟΠΥΥ η μείωση του χρόνου εκκαθάρισης

Επιτάχυνση των πληρωμών επιδιώκει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία, κυρίως στην κατεύθυνση της μείωσης του φυσικού αρχείου.

Αυτό τον σκοπό υπηρετούν και οι αλλαγές στη διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών, που φαίνεται πως βρίσκονται στην τελική ευθεία. Σήμερα αναμένεται να αποσαφηνιστεί ποιες ιδιωτικές κλινικές θα συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα για τον real time έλεγχο των κλειστών νοσηλειών. Επόμενη φάση, η ένταξη των διαγνωστικών κέντρων.

Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοθεί στους παρόχους το εγχειρίδιο για τη διαδικασία υποβολών και ελέγχου. Στόχος της δημιουργίας αυτού του manual είναι η αποφυγή λαθών, παραλείψεων ή προβλημάτων εν γένει, που προκύπτουν συχνά και καθυστερούν την εκκαθάριση, ακόμη και σε θέματα ερμηνείας νομοθεσίας και κανονισμών, ειδικά σε περιπτώσεις των ιατρικών ελέγχων. Αυτά τα προβλήματα συχνά οδηγούν σε περικοπές και ενστάσεις και περαιτέρω καθυστερήσεις. Αυτό το εγχειρίδιο προέκυψε από τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, αναδειχθεί και καταγραφεί και περιλαμβάνει διαδικασίες ορθής υποβολής των δικαιολογητικών για την εκκαθάριση. Οι εκπρόσωποι των παρόχων θα λάβουν το manual για τον real time έλεγχο, προκειμένου να επισημάνουν τυχόν σημεία που χρήζουν διόρθωσης.

Τεχνολογία, λοιπόν, αλλά και αγαστή συνεργασία με τους παρόχους εκτιμάται ότι θα μπορέσει να οδηγήσει σε χρόνους αποπληρωμής ακόμη και μικρότερους από τις 60 ημέρες, από την ημέρα υποβολής της δαπάνης. Το δίμηνο έχει ήδη επιτευχθεί σε κάποιες περιπτώσεις, όπως κάποιες αποπληρωμές προς φαρμακοποιούς, αλλά η Διοίκηση του Οργανισμού φιλοδοξεί να γενικεύσει τον κανόνα, αποπληρώνοντας τρίτους σε λιγότερο από 60 ημέρες, αγγίζοντας τα ευρωπαϊκά όρια.

Ο Σ. Μπερσίμης έχει αναφερθεί στο παρελθόν στις προσπάθειες ομαλοποίησης της ροής των πληρωμών και ιδιαιτέρως στην προσπάθεια τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ. Ειδικά για τις τελευταίες η πληρωμές κατάφεραν να μειώσουν το σύνολο των οφειλών από περίπου 2 δισ. ευρώ στις αρχές του 2016 σε περίπου 500 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2017. Μάλιστα, σε χρόνους πληρωμών, ο Οργανισμός πληρώνει πλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2018.

Μέρος αυτών των 500 εκατ. ευρώ είναι οφειλές για νοσηλείες ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ εκτός συνόρων, τα οποία εντάχθηκαν στο σύνολο των ληξιπροθέσμων αναδρομικά. Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκαν τον Ιούλιο του 2017 και εντάχθηκαν αναδρομικά. Αποτέλεσμα είναι από 150 εκατ. ευρώ που ήταν τα συσσωρευμένα χρέη προς φορείς άλλων χωρών να έχουν μειωθεί στα 70 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει ακόμη “αμαρτίες” περασμένων… δεκαετιών, οπως δίχνει και απόφαση του ΔΣ το Μάρτιο για την έγκριση απόδοσης συνολικής δαπάνης σε Λουξεμβούργο και Γαλλία. Σύμφωνα με τα πρακτικά της απόφασης προκύπτει δαπάνη για το Λουξεμβούργο σε πλήθος 130 ευρωπαϊκών τιμολογίων συνολικής αξίας 40.406,76 € που αφορούν στα έτη από 1997 έως και 2003 για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αντιστοίχως για τη  Γαλλία σε πλήθος 531 ευρωπαϊκών τιμολογίων συνολικής αξίας 1.504.771,40 € που αφορούν στα έτη από 1998 έως και 2010…

ΕΟΠΥΥ_Δαπανες Κράτη

 

Πηγη:https://virus.com.gr